ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Networking Systems and Internet Services

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI @MJU)
การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI @MJU) ทางงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งการให้บริการเครือข่ายสัญญาณดังนี้MJU_WLAN และ MJU_WLAN_WebPortal  เป็นเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยคู่มือการใช้งาน MJU_WLANMJU_WLAN สำหรับ Windows 7MJU_WLAN สำหรับ Windows 8.1/10MJU_WLAN สำหรับ iosMJU_WLAN สำหรับ Android2. MJU_WLAN_Plus และ MJU_WLAN_Plus_WebPortal เป็นเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการ กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา อาคารสำนักหอสมุด อาคารอำนวย ยศสุข อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ และอาคารที่พักบุคลากรคู่มือการใช้งาน MJU_WLANMJU_WLAN_Plus สำหรับ Windows 8.1/10MJU_WLAN_Plus สำหรับ iosMJU_WLAN_Plus สำหรับ Android3. eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยจัดสรรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถานบันสมาชิกให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยต้องลงทะเบียนการใช้งาน eduroam การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บริการเครือข่าย eduroam สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยใช้หลักการการใช้งานเดียวกับระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN และ MJU_WLAN_Plus  มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ชื่อบัญชี : username@mju.ac.th รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้คู่มือการใช้งาน MJU_WLANeduroam สำหรับ Windows 7eduroam สำหรับ ioseduroam สำหรับ Android4. MJU_WLAN by True เป็นบริการเครือข่ายไร้สายจาก TruemoveH ที่เพิ่มจุดให้บริการจำนวน 1,600 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยการใช้งาน MJU_WLAN by True การใช้งาน MJU_WLAN by True ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บริการเครือข่าย MJU_WLAN by True สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยใช้หลักการการใช้งานเดียวกับระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN และ MJU_WLAN_Plus มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ชื่อบัญชี : username รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้คู่มือการใช้งาน MJU_WLAN by TrueMJU_WLAN by True สำหรับ Windows 10MJU_WLAN by True สำหรับ iosMJU_WLAN by True สำหรับ Android
23 ธันวาคม 2563
การตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams
บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถทดสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams ได้ดังนี้การติดตั้งโปรแกรม1. ติดตั้ง .NET Core Runtime ที่เครื่องผู้ใช้งาน โดยการเปิดเว็บไซต์ไปยัง URL : https://dotnet.microsoft.com/download  เลือก Run Apps เพื่อ Download NET Core Runtime2. เลือกระบบปฏิบัติการ Windows แล้วกด Download x64 (สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 Bits) หรือ Download x86 (สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 Bits)3. ทำการ Save Files ลงเครื่องคอมพิวเตอร์4. ติดตั้ง .NET Core Runtime ลงเครื่องผู้ใช้งานการตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต1. เปิดเว็บไซต์ไปยัง URL : https://connectivity.office.com  กดที่เครื่องหมายการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์2. อนุญาตให้เว็บไซต์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน3. กรอกชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ maejo365.onmicrosoft.com แล้วกด Run Test4. ระบบจะให้ดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบระบบ มายังเครื่องของผู้ใช้งาน กด Save5. ทำการ Run โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ โดยเปิดเว็บไซต์ https://connectivity.office.com ค้างไว้ รอจนกว่าระบบจะดำเนินการทดสอบเสร็จ6. เมื่อทำการทดสอบระบบเสร็จ กด Close7. ตรวจสอบผลการทดสอบระบบ โดยเลือกที่ Tab Details and Solutions8. หากผลการทดสอบพบปัญหา Error สามารถ Print PDF ส่งให้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อตรวจสอบปัญหาเพิ่มเติมได้ ที่ E-mail : mjunoc@mju.ac.thข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลการทดสอบ
18 มิถุนายน 2563
SSL Certificate for MJU
        ระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนสําคัญของการติดต่อสื่อสารมากขึ้น และยังเป็นสื่อหลักในการทําธุรกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจการค้า หรือธุรกิจออนไลน์ เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วในการการติดต่อสื่อสาร แต่ช่องทางการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มแฮกเกอร์ พยายามค้นหาช่องโหว่ต่างๆ เพื่อดักจับข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียตามมาได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต SSL Certificate จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปกป้องข้อมูลของท่านSSL คืออะไร      SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็น TLS (Transport Layer Security) คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์หรือ Application ที่ใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลของท่านปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์ โดยวิธีการเรียกใช้งาน จะเรียกผ่านโปรโตคอล HTTPS หรือโปรโตคอลความปลอดภัยอื่นๆ ตามแต่วิธีการใช้งาน      SSL certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่ได้มีการผูกไว้กับ Private Key ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์หรือ Application ที่ใช้งาน มีการเข้ารหัสและถอดรหัสผ่านเทคโนโลยี SSL/TLS หากข้อมูลของท่านถูกดักจับไปได้ ข้อมูลก็ท่านก็ยังมีความปลอดภัย เพราะแฮกเกอร์ จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลของคุณได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไป จะอยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ออก จะต้องมีคีย์ถอดรหัสที่เหมาะสมและตรงกันเท่านั้น ถึงจะสามารถถอดรหัสได้ประเภทของ SSL certificateสำหรับ ssl จะมีอยู่ 3 ประเภท คือSelf-sign SSL certificate  คือ SSL certificate ที่ถูกสร้างโดยคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ใครก็สามารถสร้าง SSL certificate นี้ได้ แต่ SSL Certificate ที่ได้รับมา จะไม่ผ่านการรับรองที่เป็นมาตรฐานจากทาง CA ดังนั้น เมื่อนำไปใช้งานจริง Browser ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว จะขึ้นแจ้งเตือนว่า SSL certificate ไม่ปลอดภัย รูปกุญแจจะเป็นสีแดง สัญลักษณ์กากบาท และต้องกด Continue เพื่อยอมรับความเสี่ยง ถึงจะเข้าใช้งานได้Shared SSL คือ คือ SSL certificate ที่ใช้งานภายใต้ชื่อของผู้ที่ให้บริการ นิยมใช้กับ Shared Host ทั่วไป หลักการทำงานของ SSL certificate ประเภทนี้คือ ไม่สามารถเรียกใช้งาน Domain ของตัวเองได้Dedicated SSL certificate คือ SSL certificate ที่มีความน่าเชื่อถือ และนิยมใช้งานมากที่สุดในขณะนี้ จะเป็นการระบุเจาะจงเฉพาะ Domain ที่ต้องการสั่งซื้อ โดยจะออกให้โดย CA ที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ใบรับรองประเภทดังกล่าว จะมีการตรวจสอบความเป็นเจ้าของ Domain หรือ องค์กรก่อนที่จะสามารถออก SSL Certificate ให้ได้ และการใช้งานผ่าน Browser ต่างๆเช่น Chrome , Firefox , Internet Explorer จะขึ้นรูปกุญแจสีเขียว ซึ่งบ่งบอกถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ทำไมต้องเลือกใช้ SSL CertificateDownload SSL Certificate สำหรับ Domain *.mju.ac.thคู่มือการติดตั้ง SSL Certificateวิธีการติดตั้ง SSL Certificate บน Windows Server IIS 8,8.5วิธีการติดตั้ง SSL Certificate บน Windows Server IIS 7การติดตั้งและแก้ไขปัญหาอื่นๆวิธีการทำ Redirect HTTP to HTTPS Windows Server IIS วิธีที่ 1วิธีการทำ Redirect HTTP to HTTPS Windows Server IIS วิธีที่ 2วิธีการทำ Redirect HTTP to HTTPS โดย .htaccess หรือ phpวิธีการปิด Protocol SSLv3 ใน Microsoft Window ServerApache Redirect HTTP to HTTPS using mod_rewriteวิธีการทำ Redirect HTTP to HTTPS Windows Server IIS7เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง SSL Certificate    =>https://www.sslshopper.com/ssl-checker.htmlแหล่งอ้างอิงhttps://netway.co.th/knowledgebase/category/4/ssl-certificate/, เข้าถึง 24 มีนาคม 2560https://ssl.in.th/tools/about-ssl/ , เข้าถึง 24 มีนาคม 2560https://www.sslshopper.com/ , เข้าถึง 24 มีนาคม 2560
27 พฤษภาคม 2563
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2019 ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2019 ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์Office365 Pro plus คือ Microsoft Office 2019 เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทางไมโครซอฟท์ให้บริการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้งาน Office365 สำหรับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) หรือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงกับความต้องการของระบบสำหรับ Office รุ่นล่าสุดหรือภาษาของคุณยังไม่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้าได้เช่น Microsoft Office 2016  สามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ Microsoft ได้ที่ http://www.maejonet.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1271บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกระดับการศึกษาสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน Microsoft Office 365 (MS Office 2019) ลิขสิทธิ์ได้ฟรีจนกว่าจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน Office365 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.office.com ไปที่ Sign in    2. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบด้วย E-Mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (@mju.ac.th) และใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างเช่น Username : mju61xxxxx@mju.ac.th  3. ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365 Pro Plus แล้วไปที่ "ตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ"หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถกรอกข้อมูลที่http://network.mju.ac.thโดยในรายละเอียดให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล e-mail เบอร์โทรภายในสำหรับติดต่อกลับ ของท่านให้ชัดเจน เพื่อที่ทางผู้ดูแลระบบจะดำเนินการแก้ไขและติดต่อกลับไป  4. สามารถเลือกภาษาชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 Pro Plus ในการติดตั้งได้ และ เวอร์ชั่นในการติดตั้ง แล้วทำการติดตั้ง Office     เวอร์ชัน 64 บิตถูกติดตั้งด้วยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามหาก Office ตรวจพบว่าคุณมีเวอร์ชัน 32 บิตที่ติดตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ ระบบจะติดตั้งเวอร์ชันนี้แทน (หมายเหตุ: ลิงก์อาจบอกว่าเป็น Office 2016 อย่างไรก็ตาม Office จะติดตั้งแอป Office รุ่นล่าสุดให้ตามที่ผู้ดูแลระบบ Office 365 กำหนดไว้)     หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต แต่เป็นเวอร์ชันที่แตกต่างจากที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ คุณต้องถอนการติดตั้ง Officeเป็นอย่างแรก      จากนั้นคุณสามารถเลือกเวอร์ชันที่ต้องการได้ เลือกตัวเลือกการติดตั้งอื่น ๆภาษาของคุณ แล้วภายใต้เวอร์ชันเลือกขั้นสูงและเลือก64 บิตหรือ32 บิตจากนั้นเลือกติดตั้ง      สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันที่เหมาะสำหรับคุณ ให้ดูที่เลือกระหว่าง Office เวอร์ชัน 64 บิตหรือ 32 บิต   5. ขั้นตอนการติดตั้ง  ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ เลือก เรียกใช้(ใน Edge หรือ Internet Explorer)การตั้งค่า(ใน Chrome) หรือบันทึกไฟล์(ใน Firefox) ทำการ Save ตัวติดตั้งชุด Office ที่คอมพิวเตอร์ ทำการ Double Click ที่ตัวโปรแกรม เพื่อทำการติดตั้งเริ่มการติดตั้งชุดโปรแกรม Officeการติดตั้งของคุณจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณเห็นข้อความ"เรียบร้อย! Office ของคุณได้รับติดตั้งแล้วในขณะนี้"และมีภาพเคลื่อนไหวที่แสดงว่าคุณจะค้นหาแอปพลิเคชัน Office ได้ที่ไหนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้เลือกปิดทำตามคำแนะนำในหน้าต่างการค้นหาแอป Office ของคุณ ตัวอย่างเช่น เลือกเริ่มต้นแล้วเลื่อนเพื่อค้นหาแอปที่คุณต้องการเปิด เช่น Word หรือ Excel หรือพิมพ์ชื่อของแอปในกล่องค้นหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่น Windows ของคุณ  6.สามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 Pro Plus ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน โดยสามารถติดตั้ง Office บน PC หรือ Mac ได้ถึง 5 เครื่อง  7. การใช้งาน Microsoft Office 365 Pro Plus สามารถเข้าใช้งานชุดโปรแกรม Word Excel หรือ Powerpoint เข้าไปในส่วนของ Account แล้วทำการใส่ Username และ Password ของ E-mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (@mju.ac.th)
21 พฤษภาคม 2563
การใช้งานระบบ VPN
งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN (Virtual Private Network)VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบน เครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถ คงความเป็นเครือข่ายเฉพาะ ขององค์กรได้ ด้วยการ เข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูล มีความปลอดภัยมากขึ้นการเข้ารหัสแพ็กเก็ต เพื่อทำให้ข้อมูล มีความปลอดภัยนั้น ก็มีอยู่หลายกลไกด้วยกัน ซึ่งวิธีเข้ารหัสข้อมูล (encryption) จะทำกันที่เลเยอร์ 2 คือ Data Link Layer แต่ปัจจุบัน มีการเข้ารหัสใน IP Layer โดยมักใช้เทคโนโลยี IPSec (IP Security)ปกติแล้ว VPN ถูกนำมาใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีสาขาอยู่ตามที่ต่างๆ และต้องการ ต่อเชื่อมเข้าหากัน โดยยังคงสามารถ รักษาเครือข่ายให้ใช้ได้เฉพาะ คนภายในองค์กร หรือคนที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ลูกค้า, ซัพพลายเออร์ เป็นต้นนอกจากนี้แล้ว กลไกในการสร้างโครงข่าย VPN อีกประเภทหนึ่ง คือ MPLS (Multiprotocal Label Switch) เป็นวิธีในการส่งแพ็กเก็ต โดยการใส่ label ที่ส่วนหัว ของข้อความ และค่อยเข้ารหัสข้อมูล จากนั้น จึงส่งไปยังจุดหมายปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง ก็จะถอดรหัสที่ส่วนหัวออก วิธีการนี้ ช่วยให้ผู้วางระบบเครือข่าย สามารถแบ่ง Virtual LAN เป็นวงย่อย ให้เป็น เครือข่ายเดียวกันได้ประโยชน์ที่ได้รับจาก VPNประโยชน์ของ การติดตั้งเครือข่ายแบบ VPN จะช่วยองค์กร ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ว่าผู้ใช้องค์กร จะอยู่ที่ใดในโลก ก็สามารถเข้าถึง เครือข่าย VPN ของตนได้ โดยการต่อเชื่อม เข้ากับ ผู้ให้บริการท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ช่วยลด ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร และสามารถ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ การดูแลรักษาระบบอีกด้วยระบบเครือข่าย VPN ยังสามารถ ให้ความคล่องตัว ในการเปลี่ยนแปลง เช่น การขยายเครือข่าย ในอนาคต นอกจากนี้แล้ว ในแง่ของ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การออกบริการ VPN ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยให้ ลูกค้าของไอเอสพี ประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวกสบายมากขึ้นระบบปฏิบัติการ Windowsคู่มือการติดตั้งระบบ VPN บน Windows 7คู่มือการติดตั้งระบบ VPN บน Windows 8/8.1คู่มือการติดตั้งระบบ VPN บน Windows 10คู่มือการติดตั้งระบบ VPN บน macOSSmartphoneคู่มือการติดตั้งระบบ VPN บน Andriodคู่มือการติดตั้งระบบ VPN บน ios
14 พฤษภาคม 2563
การติดตั้งโปรแกรม Office 2019 สำหรับห้องคอมพิวเตอร์
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2019 64Bit สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งต้องดำเนินการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้นDownload Program Office 2019 64bit 1. ทำการ Download Files Office2019 กด Extract All... เพื่อแตกไฟล์ zip2. เมื่อเข้าไป Folder Office2019_MJU จะมีทั้งหมด 5 Files 3. ขั้นตอนที่ 1 Double Click file 1. Download Setup files (เป็นการ Download File Office2019) 4. กด More info 5. กด Run anyway เพื่อทำการติดตั้ง 6. รอการดาวน์โหลดโปรแกรม Office2019 จนหน้าต่างปิดเอง7. เมื่อติดตั้งขั้นตอนที่ 1 เสร็จจะพบ Folder Office 8. ขั้นตอนที่ 2 Double Click file 2.Install Office 2019 Pro (เป็นการติดตั้ง Office 2019)9. กด More info 10. กด Run anyway เพื่อทำการติดตั้ง11. Office 2019 กำลังทำการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ รอจนกว่าติดตั้งระบบเสร็จ12. ระบบทำการติดตั้ง Office 2019 เสร็จแล้ว กด Close 13. ขั้นตอนที่ 3  คลิ๊กขวาที่ File 3. Activate Office 2019 Pro (right click and Run as Administrator)  เลือก Run as administrator (เป็นการ Activate โปรแกรม Office 2019 คลิ๊กขวาที่)14. กด More info 15. กด Run anyway เพื่อทำการติดตั้ง16. รอการลงทะเบียนใช้งาน Office 2019 ให้สมบูรณ์และกดหน้าต่างปิด จะพบข้อความ Product activation sucessful17. เข้าโปรแกรม Word เพื่อตรวจสอบลิขสิทธิ์การใช้งาน Office2019 ไปที่ Account จะพบ Product Activated เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง Office 2019
5 พฤษภาคม 2563
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม (IoT Smart Farm)
งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม(IoT Smart Farm) เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT หรือ Sensor ในแปลงทดลองสำหรับงานวิจัยทางการเกษตร วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต C ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 70 ปี
2 เมษายน 2563
การใช้งาน MS Teams
Microsoft Teams คืออะไร ?Microsoft Teamsเป็น Application สื่อสารระดับองค์กร ด้วยฟีเจอร์ระดับองค์กร ที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานร่วมกับ Office 365 พร้อมท้าชนทุกแอพสื่อสารบนโลกนี้ โดย Microsoft Teams ถูกวางตัวมาเพื่อแทนที่ Skype ( for Business ) ซึ่งแน่นอนว่าต้องดีกว่าในทุกๆด้านแน่นนอนMicrosoft Teams ดียังไง ?1.ฟรี!ผู้ใช้สามารถใช้งาน Microsoft Teams ได้ฟรี โดยในเวอร์ชันฟรีจะรองรองสูงสุด 300 Users ซึ่งหากใครมี Office 365 ก็ใช้ตัว version เต็มได้เลย2. เปิดได้แทบทุกที่Teams เป็นแอพแชทที่สามารถใช้งานได้แทบทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น Windows ( 8.1+), Mac OS (10.10+), Linux หรือจะ iOS, Android ก็สามารถโหลด app ไปติดตั้งบนเครื่องได้ รวมถึงยังสามารถใช้งานบน web browser ได้โดยไม่ต้องติดตั้งอีกด้วย( Edge, Internet Explorer, Chrome & Firefox, Safari )Communicate through chat3.ฟีเจอร์การประชุมออนไลน์ แชร์ได้ทั้งคนนอกคนในใครที่ติดใจฟีเจอร์การประชุมจาก Skype for business ขอบอกว่า Teams ทำได้ และทำได้มากกว่านอกจากจะประชุมได้ 250 คน ไม่จำกัดเวลา, แชร์หน้าจอ ฯลฯ เหมือน Skype for business แล้ว Teams ยังสามารถบันทึกการประชุม และเก็บขึ้นStream(คล้ายๆ private Youtube ขององค์กร) โดยไม่หนักเครื่อง หรือจะโหลดลงเครื่องก็ได้หรือจะทำ Blur background ทำ subtitle (ENG) แปลแชท ก็ย่อมได้ซึ่งใครใช้ตัวเต็มบน Office 365 อยู่จะเห็นแถบ Calendar ซึ่งสามารถ sync กับ Calendar ที่ใช้อยู่แล้วบน Outlook ด้วย จะนัดประชุมแบบ meet now หรือนัดล่วงหน้าก็ย่อมได้วิธีแชร์ link การประชุมให้คนนอก4. การส่งไฟล์ ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดที่เคยทำให้ทุกคนหงุดหงิดการส่งไฟล์ภายใน Teams ช่วยให้คุณส่งไฟล์ได้ขนาดสูงสุด15GBต่อไฟล์ ส่งไฟล์แล้วไฟล์ไม่หายตามการเวลา มี Tab แยกเพื่อให้ค้นหาและจัดการได้ง่าย และสามารถแก้ไขไฟล์ Word | Excel | PowerPoint ภายใน Teams ได้พร้อมกันออนไลน์สูงสุด100คนโดยไม่ต้องโหลดไฟล์ลงเครื่องก่อนนอกจากนี้ยังมี Concept ของทีมที่ช่วยให้จัดการการสนทนาและไฟล์ได้ดีมากๆอีกด้วยจากรูปคอมด้านบน จะเจอทีมชื่อ “Northwind Traders” ซึ่งมีทีมย่อยๆเรียกว่า Channels คือ “Marketing”, “Overview”… เอาไว้แบ่งหัวข้อการสนทนาอีกด้วยและมี Tab ต่างๆ เช่น Conversation, File(เอาไว้หาไฟล์ทุกอย่างที่เคยส่งมาในแชท) และสามารถกดเพิ่มแทปได้เองเหมือนการปักหมุดอีกด้วย (โดยการกด + )Add Tabตัวอย่างการจัดการไฟล์ Video ที่ทำให้คนในทีมเข้าถึง Video ต่างๆได้อย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็น บันทึกการประชุม หรือ ชาแนลสำหรับ Internal Learningตัวอย่าง Tab Stream สำหรับการจัดการ VideoLimit and specifications for Microsoft Teams5.เป็นแอพแชทองค์กร ณ วันที่ 18 มีนามคมฉลองอายุครบ 3 ขวบ มีผู้ใช้งานในแต่ละวันสูงถึง 44 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อย และยังเป็นแอพพลิเคชั่นที่เติบโตเร็วที่สุดของไมโครซอฟท์ในปัจจุบันอีกด้วยไมโครซอฟท์ระบุ COVID-19 ทำผู้ใช้ Teams พุ่ง 44 ล้านคนต่อวัอยากรู้ฟีเจอร์เพิ่มเติมมากกว่านี้ ?คลิกที่นี่เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams แบบภาษาไทยได้เลยลิงค์การใช้งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มช่วยสนับสนุนการทำงานออนไลน์ https://www.facebook.com/groups/579664392634293/คู่มือแนะนำการใช้งาน Microsoft Teams https://drive.google.com/open?id=17zmTfQKxlC1dbcIbvrEKofW3LeMJ8l3yคู่มือการเข้าประชุมด้วย Microsoft Teams ผ่านโทรศัพท์และแท็บเล็ต https://drive.google.com/open?id=1zqBut_jLDiwzgl-avtvTMO_5VSOZOvX8คู่มือการสร้างห้องเรียนใน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ https://drive.google.com/open?id=1i2YtkosEApNLvioTG-kLU-FTQ99zwDPRคู่มือการสร้างห้องประชุมใน Microsoft Teams https://drive.google.com/open?id=1uF8qYzSE8twWV5fnDoUsjTb5MbL51aK4VDO แนะนำการใช้ MS-Teams จาก Lannacom รวบรวมไว้แยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 1. แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการห้องเรียนดิจิทัลในหัวข้อ "Lannacom - Managing Digital Classroom with Teams" https://www.youtube.com/watch?v=495gpi3kogw2. สาธิตการใช้งาน Microsoft Teams (โดยใช้บัญชีบุคลากร ม.แม่โจ้) เพื่อการประชุมออนไลน์ https://youtu.be/vtufkL3ROpQ3.การสร้างแบบทดสอบผ่าน MS-forms Creating a Digital Quiz with Microsoft Forms https://www.youtube.com/watch?v=_-1LHNlaz60Digital Forms https://www.youtube.com/watch?v=4WAk6cFXzpM4. การใช้งาน MS-Teams https://www.youtube.com/watch?v=fxI22ekTuEY5. Digital Content for Learning and PowerPoint Recording https://www.youtube.com/watch?v=33Q_Ed_40H0
2 เมษายน 2563
ระบบบริการการสื่อสารภายในองค์กร (Skype for Business)
Skype for Business 2015แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกการทำงานไม่ว่าจะทำงานร่วมกับระบบ PBX การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่รับชมได้ครั้งละนับหมื่นคนนำเสนอผลงาน แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อคู่สายกับโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ e-Mail @mju.ac.th เข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยการติดตั้งใช้งานสามารถ Download และติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามLink skype download version 64-bitskype download version 32-bitการใช้งาน Skype for Business บน PCหลังจากติดตั้งโปรแกรม Skype for Business สำหรับ PC แล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานได้ดังนี้เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Skype สามารถ พิมพ์ชื่อ E-mail บุคคลที่ต้องการติดต่อ สามารถสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ หากผู้ใช้งานมีปัญหาการใช้งานติดต่อ ผู้ดูแลระบบนายบรรพต โตสิตารัตน์      หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     Account : banpod@mju.ac.thนายเสกสรรค์  สอนยศ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                  Account : seksans@mju.ac.th
2 เมษายน 2563
การใช้งาน E-mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การใช้งาน E-mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการย้ายระบบ E-Mail ไปใช้งานบน Office 365 ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้เข้าเว็บไซต์ https://www.office.com กดลงชื่อเข้าใช้งาน2. ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยกรอกข้อมูล E-mail ของบุคลากรหรือนักศึกษา ตามด้วย @mju.ac.th แล้วกด ถัดไป เช่น Username@mju.ac.th3. ใส่รหัสผ่านเข้าใช้งาน E-mail แล้วกด ลงชื่อเข้าใช้งาน4. กรณีต้องการให้เว็บ Browser ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี E-mail นี้ไว้ ให้กด ใช่หากไม่ต้องการให้บันทึก กด ไม่5. ระบบจะเข้าสู่หน้าแรกของ Office365 ต้องการใช้งาน E-mail เลือกที่ Outlook6. หน้าแรกของ E-mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Azure
ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ด้วย Microsoft Azure       ปัจจุบัน Microsoft Imagine X หรือ Microsoft Dreamspark Premium (หรือชื่อเก่า MSDN Academic Alliance – MSDNAA) เป็นโครงการ “แจกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาควิชา STEM (S = Science, T=Technology, E=Engineering, M=Mathematics) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนั้นได้ยกเลิกการให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562         สำหรับซอฟท์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดในโครงการนั้นมีทั้งสิ้น 118 รายการ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Windows10, Windows 8.1, Windows Server 2016ซึ่งล่าสุดมี "ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019" แจกแล้วด้วย  ทั้งนี้ยังมีซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูล ทั้ง Visual Studio 2015 , Microsoft SQL Server 2016, Microsoft Access 2016 และ Microsoft Visio 2019 เป็นต้น        โดยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกระดับการศึกษาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ฟรี เพื่อติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โดยมีขั้นตอนดังนี้เข้าใช้งานได้ที่ Microsoft Azure https://azureforeducation.microsoft.com/devtools   หรือผู้ที่เคยใช้งานผ่านบริการ Microsoft ImagineX เดิม สามารถเข้าใช้งานได้ตาม Link เข้า Link ตามที่ปรากฎ  https://azureforeducation.microsoft.com/devtools2. กด Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบ3. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบด้วย E-Mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (@mju.ac.th) ตัวอย่างเช่น Username : mju61xxxxx@mju.ac.thและใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ E-mail แล้วกด Next4. เลือก I agee.. แล้วกด Accept terms5. เมื่อเข้าระบบ Microsoft Azure จะเข้าใช้งานในส่วนของ Software สำหรับการเลือก Software ที่ต้องการ6. เลือก Software ที่ต้องการ กด View Key เพื่อดู Key สำหรับการติดตั้ง7. Key จะปรากฎดังภาพ กด Download เพื่อทำการ Download Software8. เลือกตำแหน่งที่ต้องการ Save เสร็จแล้ว สามารถติดตั้งต่อไปได้คู่มือวิธีทำ Windows Boot USB Flash Drive
10 เมษายน 2562
CAT Monitor
การตรวจสอบปริมาณช่องสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (CAT Monitor)เข้าตรวจสอบสัญญาณที่ http://www.reg-mon.cat.net.th/cacti/graph_view.phpusername : 5050000005 password : 505@005
10 พฤศจิกายน 2560
วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10               สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือแล๊ปทอปมาใหม่ โดยเฉพาะเครื่องที่มาพร้อมวินโดวส์ลิขสิทธิ์แท้ ซึ่งเกือบทั้งหมดมักจะทำไดรฟ์มาให้ไดรฟ์เดียวคือไดรฟ์ C ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าวินโดวส์ล่ม หรือเกิดปัญหาติดไวรัส จะวินโดวส์ลงใหม่ ข้อมูลจะหายหมด จึงอยากจะแบ่งไดรฟ์อื่น ๆ ไว้ใช้งานบ้าง อย่างน้อยหากไม่มีที่เก็บข้อมูลก็ไม่ต้องห่วงว่าลงวินโดวส์ใหม่แล้วข้อมูลจะหาย วันนี้เลยจะขอมาแนะนำการแบ่งไดรฟ์ หรือ Partition บน Windows 10 กันสักหน่อย (Windows เวอร์ชั่นอื่น ๆ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน)               สำหรับการแบ่ง Partition Disk ของ Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 นั้น วิธีการทำจะเหมือน ๆ กันในการแบ่ง Disk ออกมาเป็นหลาบไดรฟ์ เช่น Drive C, Drive D, Drive E โดยวันนี้จะมาสอนวิธีการแบ่ง Partition ของ disk โดยเป็นวิธีง่าย ๆ ซึ่งหากทำตามบทความที่เขียน ก็สามารถทำได้เลย เพราะบางคนลง Windows ไม่เป็น และไปจ้างช่างคอมฯ ลง Windows ปรากฏว่าช่างคอมฯ บางคนลืมแบ่ง Drive ให้เรา เรามีแค่ Drive C แล้วเราจะทำอย่างไร วันนี้มีคำตอบแน่ ๆ1. คลิ๊กขวาที่ Windows logo เลือก Disk Management2. คลิ๊กขวาที่ Drive C เลือก "Shrink Volume"3. ใส่จำนวนพื้นที่ ที่ต้องการทำเป็น Drive ใหม่ แล้วกด Shrink4. ระบบจะทำการแบ่ง Partition สำหรับเตรียมทำ Drive ใหม่5. ทำการ Format Drive โดยคลิ๊กขวาที่ Partition ใหม่ เลือก "New Simple Volume.."6. กด Next7. เลือกขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ Format กด Next8. เลือก Drive สำหรับ Partition ใหม่9. กด Next สำหรับการ Format10. เสร็จสิ้นการ Format11. จะพบ Drive ใหม่ สำหรับการเก็บข้อมูล เสร็จสิ้นขั้นตอนการแบ่งไดร์ฟ
1 พฤศจิกายน 2560
คู่มือวิธีทำ Windows Boot USB Flash Drive
คู่มือวิธีทำ Windows Boot USB Flash Driveในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ,81 10 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือโน๊ตบุ๊ก หรือการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server สำหรับเครื่องแม่ข่ายนั้น นอกจากจะลงผ่านแผ่น DVD แล้ว ยังสามารถลง Windows ผ่านอุปกรณ์ USB Flash Drive หรือที่เราคุ้นเคยกันคือ Handy Drive นั้นเองโดยที่อุปกรณ์ USB Flash Drive หรือ Handy Drive นั้น ต้องมีขนาดตั้งแต่ 8 GB ขึ้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้งUSB Flash Drive หรือ Handy Drive ขนาดตั้งแต่ 8 GB ขึ้นไปไฟล์ images Windows ที่ต้องการแบบ ไฟล์นามสกุล .ISO โปรแกรม Rufus USBDVD Download Tool ขั้นตอนการติดตั้งDownload โปรแกรม Rufus 217 จาก Link Download ด้านบนเชื่อมต่อ USB Flash Drive กับเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรม Rufus ขึ้นมา ตั้งค่าโปรแกรม Rufus สำหรับทำการ Boot Windows ดังนี้Device : เลือก USB Flash Drive ของเราที่เชื่อมต่อไว้Partition schema and target system typeMBR Partition schema for BIOS or UEFI Computer : เป็นการ Boot Windows ผ่าน BIOS เป็นรูปแบบเก่า ซึ่งปัจจุบันยังนิยมแบบนี้MBR Partition for UEFI : สำหรับเครื่องที่ตั้งค่าเมนบอร์ดให้ทำงานแบบ UEFI เช่น เครื่องมี Windows แท้แบบ OEM มากับเครื่องUEFIGPT Partition UEFI : เป็นการติดตั้ง windows สำหรับเครื่องที่มี Hard disk ขนาดเกินว่า 2 TB หรือ Hard disk ที่ได้ทำการตั้งค่า Convert MBR เป็น GPT ไว้ และมีต้องการที่จะลงแบบ UEFIFile system : แนะนำเลือกแบบ NTFSCluster : ตั้งค่าเป็น Defaultคลิกที่ icon Drive เลือก ไฟล์ iso ของ windows ที่ได้เตรียมไว้เลือกไฟล์ .iso ของ Windows ตามที่ต้องการ เสร็จคลิก Open   7. คลิกที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง Windows    8.คลิก OK เพื่อดำเนินการต่อไป   9.กด Close เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จแล้ว10. โปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว สามารถนำไปติดตั้ง Windows ต่อไปได้
6 ตุลาคม 2560
Trend Micro Officescan
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Licensesซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix ให้มีความทันสมัย เพื่อที่จะป้องกันภัยคุกคามในปัจจุบันนี้ การใช้เพียงแค่ แอนตี้ไวรัส ไม่เพียงพอแล้วอย่างแน่นอน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับใช้โซลูชั่น Endpoint Security ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบจริงๆ สามารถป้องกันตรวจสอบวิเคราะห์และตอบสนองทั้ง การจำกัดและ การกำจัดภัยคุกคามในระบบองค์กรได้ สร้างความรวดเร็วในการตอบสนองภัยคุกคาม ที่พร้อมบุกเข้าระบบได้ทุกเวลาและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ และหรือ ไวรัสเข้ารหัสไฟล์Trend Micro Officescan ครอบคลุมการป้องกันหลายอุปกรณ์เพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้งานออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยปกป้องจากไวรัสบล็อกเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายป้องกันความเป็นส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์มาตรการปกป้องออนไลน์สำหรับเด็กปกป้องอุปกรณ์Mobile ทั้ง Android และ iOSปกป้องจากการขโมยข้อมูลส่วนตัวคู่มือการใช้งานคู่มือการตรวจสอบรุ่นระบบปฏิบัติการ Windowsคู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการลงโปรแกรม Trend Micro OfficeScan Client คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Antivirus Trend Micro OfficeScan Client สำหรับ Windows 8.1,10คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Antivirus Trend Micro OfficeScan Client สำหรับ Windows Server (2008,2012)Download ProgramInstall Program OfficescanXG * กรณีที่มีการใช้บริการซอฟต์แวร์ Antivirus อื่นมาก่อนแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เดิมออกไปก่อน จึงจะติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่
30 สิงหาคม 2560
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560     ก่อนหน้านี้ ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” ( พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี2560)โดยรายละเอียด พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ( พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี2560) สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (คลิกที่นี่)ทั้งนี้ในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นหมายความว่าจะบังคับใช้ภายใน 31 พฤษภาคม 2560    พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 คือร่างแก้ใขของ พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงสร้างของกฎหมายสองฉบับจึงเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนกฏหมายทั้งสองฉบับก็ต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น และหลายๆ ประเด็นก็ถูกตั้งคำถามมากมายว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่?พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ถูกเริ่มร่างเมื่อปี 2558  และยังคงแก้ใขต่อเนื่องมาถึงปี 2559 ดังนั้น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2558 ก็คือฉบับเดียวกันกับพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 นั่นเองข้อแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 กับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560(ขอบคุณภาพจาก ilawเนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ที่นำเสนอมีดังนี้การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 28 เม.ย. จะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่อยู่เดิมในพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ระบุถึงเหตุผลที่ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบันว่า “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน…….ซึ่งมีรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”สำหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้มาตรา 4 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท”มาตรา 5กำหนดว่า ถ้าผู้ใดกระทำผิดใน 5 ประการ ได้แก่1.การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน2.นำมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะไปเปิดเผยโดยมิชอบ3.ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน4.ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ5.ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาท ที่สำคัญ ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทส่วนเรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเสียหายให้กับบุคคล ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ได้มีกระบวนการจัดการกับผู้กระทำความผิดเข้มข้นมากขึ้นด้วยโดนบัญญัติในมาตรา 10 ว่า “ผู้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท”มาตรา 10 ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้นโดยให้ผู้กระทำผิดต้องรับทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ จากเดิมที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดการกระทำความผิดในลักษณะที่ว่านั้นด้วยการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกัน ในร่างกฎหมายที่ ครม.เสนอให้ สนช.พิจารณา ยังได้บัญญัติมาตรการทางศาลเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายด้วย โดยมาตรา 11 ระบุว่า “ในคดีซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง(1) ให้ยึดและทำลายข้อมูล(2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่อที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา”เช่นเดียวกับ มาตรา 20 ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง ยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาลขอให้มีคำสั่งระงับการเผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ในที่นี้มีด้วยกัน 4 ประเภท ดังนี้(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.นี้(2) ข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรที่กำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 ตามประมวลกฎหมายอาญา(3) ข้อที่เป็นความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นได้ร้องขอ และข้อมูลนั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน(4) ข้อมูลที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรืออันดีของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รัฐมนตรีมีมติเป็นเอกฉันท์สรุปสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559FAQพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560แหล่งอ้างอิงhttp://nirundon.com/4me/พ-ร-บ-คอมพิวเตอร์ปี-2559.html , เข้าถึง 23 มกราคม 2560https://ilaw.or.th/node/4092, เข้าถึง 23 มกราคม 2560https://ictlawcenter.etda.or.th/news/detail/computer-2559, เข้าถึง 23 มกราคม 2560
13 มีนาคม 2560
พฤติกรรมเสี่ยงบนโลกออนไลน์ ที่อาจทำให้คุณเข้าคุก โดยไม่รู้ตัว
ระวัง !!!พฤติกรรมเสี่ยงบนโลกออนไลน์ ที่อาจทำให้คุณติดคุกแบบไม่รู้ตัว     หัวข้ออินโฟกราฟฟิก ฉบับนี้ ต้องบอกว่าทางเว็บไซด์เรานั้นได้เล็งเห็นถึงการใช้งานของหลายๆ คนในปัจจุบัน เพราะหลายคนนั้นใช้งานสื่อออนไลน์ หรือโลกบนอินเตอร์เน็ตตามใจต้องการ โดยที่บางคนนั้นไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า การใช้งานของคุณ ในบางครั้งนั้นก็ผิดกฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกัน     อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว พรบ.คอมพิวเตอร์นั้นก็แยกย่อยออกไปเยอะแยะมากมาย หลายคนที่ไม่รู้ก็มีอยู่เยอะด้วยเช่นกัน บางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร เพราะตัวเองไม่ได้ไปยุ่งกับใคร ก็แค่แสดงความคิดเห็นของตนเองบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น มันก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่ใช่หรอ หรือจะเป็นการเข้าใช้ไอดีหรือรหัสของแฟน กิ๊ก เพื่อน คนรอบตัว ทั้งๆ ที่เจ้าตัวเองก็ไม่ทราบมันก็ไม่ผิดอะไรนี้ เพราะคุณรู้จักคนเหล่านั้น เป็นต้น     งั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่า ว่าพฤติกรรมใดบ้างที่อาจทำให้คุณติดคุกโดยไม่รู้ตัว  อย่างที่ได้เห็นไปกันในรูป Infographic อย่าคิดว่าการกระทำเพียงเล็กน้อยของเรานั้นไม่ผิด เพราะถ้าผู้ที่ถูกเรากระทำนั้นเอาผิดเราจริงๆ เราต้องเสียหายทั้งเงิน ทั้งเวลา เพื่อขึ้นไปเคลียร์คดีความกันบนสถานีตำรวจกันเลยทีเดียว สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถให้ทุกคนทำอะไรก็ได้อิสระตามที่ต้องการก็จริง แต่คุณเองก็ควรรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมฯ พื้นฐานกันบ้างนะ เพื่อที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลา และเสียเงินไปกับเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการ หรือเพียงแค่คิดสนุกๆ เล่นๆ ไม่ได้คิดอะไร แต่สิ่งนั้นก็แอบแฝงภัยที่น่ากลัว ที่คุณก็อาจเดือดร้อนได้เช่นกันแหล่งอ้างอิงhttps://www.ditc.co.th/th , เข้าถึง 23 มกราคม 2560http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/netgrp/main.php?filename=cyberlaw , เข้าถึง 23 มกราคม 2560
26 มกราคม 2560
eduroam@MJU
eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันที่เป็นสมาชิก ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันที่เป็นสมาชิกสถาบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคล ผ่านส่วนกลางไปยังสถาบันต้นสังกัดด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยัน ตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่ายeduroam eduroam ย่อมาจาก "educational roaming" เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจาก เครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ eduroam มหาวิทยาลัยแม่โจ้ eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันที่เป็นสมาชิกสถาบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางไปยังสถาบันต้นสังกัดด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่ายประโยชน์ของ eduroamบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ สถาบันที่เป็นสมาชิกไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกอื่นที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บุคลากรหรือนักศึกษา ใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันกับที่ใช้อยู่ในสถาบันของตนเองเพื่อยืนยันตัวบุคคลเมื่อเดินทางไปใช้ในสถาบันอื่นได้ทันที eduroam ทำงานอย่างไรeduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroamSSID: eduroam Security type: WPA2-Enterprise Encryption: TKIP/AESNetwork authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)การใช้งาน eduroam การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บริการเครือข่าย eduroam สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยใช้หลักการการใช้งานเดียวกับระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN   มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ชื่อบัญชี : username@mju.ac.th รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ชื่อบัญชี : username@mju.ac.th รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อ สถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)
19 พฤศจิกายน 2559
:: การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) สำหรับบริการสารสนเทศ ::
    username และ password สำหรับ บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 บริการหลัก ได้แก่              1. บริการ E-Mail Address (@mju.ac.th)               2. บริการเครือข่ายไร้สาย (MJU_WLAN)              3. บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้              4. บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN MJU)ในการเปลี่ยนรหัสผ่านนี้จะสามารถใช้งานกับบริการสารสนเทศเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ ระบบทะเบียนได้  หมายเหตุ           Login โดยใช้ username : "mju\" + usernameตัวอย่าง               Domain\username               : mju\mju5XXXXXXX                Current Password                : Password เดิมของนักศึกษา               New Password                     : Password ใหม่ของนักศึกษา               Confirm New Password       : Password ใหม่ของนักศึกษา อีกครั้ง กด Submit เพื่อยืนยัน          การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จะสำเร็จ เมื่อระบบจะตอบรับ "Your Password has been successfully changed." ข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 16 ตัวอักษรประกอบตัวอักขระ A-Z a-z 1-9 หรือตัวอักษรพิเศษ เช่น ! # @ %ห้ามใช้ ช่องว่าง (space) หรืออักขระที่ไม่ภาษาอังกฤษ (Non-English characters) ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กมีความแตกต่างกันรหัสผ่านต้องไม่เป็นส่วนส่วนหนึ่งของ Username เช่น Username ของท่านเป็น administrator ท่านจะไม่สามารถกำนหดรหัสผ่านใหม่เป็น admin123 ได้
3 กันยายน 2559
วิธีการตรวจสอบจุดสัญญาณ Wireless ภายในมหาวิทยาลัย ว่าใช้งานได้หรือไม่
วิธีการตรวจสอบจุดสัญญาณ Wireless ภายในมหาวิทยาลัย ว่าใช้งานได้หรือไม่ 1. เข้าเว็บไซต์งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  http://www.maejonet.mju.ac.th/2.  คลิกที่         เพื่อเข้าสู่   https://wireless.mju.ac.th/3.  พิมพ์      username : user    password : P@ssw0rd   ในช่อง4.  ท่านจะเห็นจุดสัญญาณของ wireless ตามจุดต่างๆ รวมถึง Bandwidth ของสัญญาณ และผู้ใช้ที่ใช้งาน Bandwidth สูงสุด อีกทั้งจำนวน User ต่ำสุด สูงสุด   จุดไหน Up จุดไหน Down
23 มิถุนายน 2559
ดูทั้งหมด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม (IoT Smart Farm)
งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม(IoT Smart Farm) เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT หรือ Sensor ในแปลงทดลองสำหรับงานวิจัยทางการเกษตร วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต C ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 70 ปี
2 เมษายน 2563
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560     ก่อนหน้านี้ ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” ( พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี2560)โดยรายละเอียด พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ( พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี2560) สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (คลิกที่นี่)ทั้งนี้ในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นหมายความว่าจะบังคับใช้ภายใน 31 พฤษภาคม 2560    พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 คือร่างแก้ใขของ พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงสร้างของกฎหมายสองฉบับจึงเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนกฏหมายทั้งสองฉบับก็ต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น และหลายๆ ประเด็นก็ถูกตั้งคำถามมากมายว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่?พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ถูกเริ่มร่างเมื่อปี 2558  และยังคงแก้ใขต่อเนื่องมาถึงปี 2559 ดังนั้น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2558 ก็คือฉบับเดียวกันกับพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 นั่นเองข้อแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 กับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560(ขอบคุณภาพจาก ilawเนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ที่นำเสนอมีดังนี้การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 28 เม.ย. จะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่อยู่เดิมในพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ระบุถึงเหตุผลที่ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบันว่า “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน…….ซึ่งมีรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”สำหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้มาตรา 4 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท”มาตรา 5กำหนดว่า ถ้าผู้ใดกระทำผิดใน 5 ประการ ได้แก่1.การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน2.นำมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะไปเปิดเผยโดยมิชอบ3.ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน4.ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ5.ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาท ที่สำคัญ ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทส่วนเรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเสียหายให้กับบุคคล ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ได้มีกระบวนการจัดการกับผู้กระทำความผิดเข้มข้นมากขึ้นด้วยโดนบัญญัติในมาตรา 10 ว่า “ผู้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท”มาตรา 10 ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้นโดยให้ผู้กระทำผิดต้องรับทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ จากเดิมที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดการกระทำความผิดในลักษณะที่ว่านั้นด้วยการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกัน ในร่างกฎหมายที่ ครม.เสนอให้ สนช.พิจารณา ยังได้บัญญัติมาตรการทางศาลเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายด้วย โดยมาตรา 11 ระบุว่า “ในคดีซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง(1) ให้ยึดและทำลายข้อมูล(2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่อที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา”เช่นเดียวกับ มาตรา 20 ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง ยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาลขอให้มีคำสั่งระงับการเผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ในที่นี้มีด้วยกัน 4 ประเภท ดังนี้(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.นี้(2) ข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรที่กำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 ตามประมวลกฎหมายอาญา(3) ข้อที่เป็นความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นได้ร้องขอ และข้อมูลนั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน(4) ข้อมูลที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรืออันดีของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รัฐมนตรีมีมติเป็นเอกฉันท์สรุปสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559FAQพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560แหล่งอ้างอิงhttp://nirundon.com/4me/พ-ร-บ-คอมพิวเตอร์ปี-2559.html , เข้าถึง 23 มกราคม 2560https://ilaw.or.th/node/4092, เข้าถึง 23 มกราคม 2560https://ictlawcenter.etda.or.th/news/detail/computer-2559, เข้าถึง 23 มกราคม 2560
13 มีนาคม 2560
นักศึกษามหาลัยแม่โจ้ เข้าดูงาน ระบบเครือข่าย ฯ
เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2553 มีนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต  โดยทางงานเครือข่าย ฯ ได้จัดวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญ ในห้อง Server พร้อมทั้งให้นักศึกษาเยี่ยมชมห้อง Server ของมหาวิทยาลัยด้วย
9 กันยายน 2557
บรรยากาศภายในห้อง Server
9 กันยายน 2557
จับโจรผู้ดีใช้เฟซบุ๊กฉกเงิน
ถือเป็นคดีเตือนใจชาวเฟซบุ๊กได้ดีสำหรับนาย "เอียน วู๊ด (Iain Wood)" หนุ่มนักธุรกิจติดพรมจากอังกฤษวัย 33 ปีที่ถูกตัดสินโทษจำคุก 15 เดือนฐานขโมยเงิน 57,000 ดอลลาร์สหรัฐจากเพื่อนบ้านและเพื่อนมานานกว่า 2 ปี ความพิเศษของคดีนี้คือการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมอย่างเฟซบุ๊กจนสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของเหยื่อได้อย่างแนบเนียน ซึ่งไม่เพียงเตือนใจผู้ใช้ แต่ยังเป็นบทเรียนที่น่าสนใจให้กับธนาคารสถาบันการเงินทั่วโลกที่ให้บริการถอนเงินออนไลน์        วิธีการขโมยเงินของโจรไฮเทครายนี้เริ่มที่การเสนอตัวเป็นเพื่อนกับเพื่อนบ้านหลายคนบนเฟซบุ๊ก จากการสะสมข้อมูลบนหน้าเพจเฟซบุ๊กทำให้โจรวู๊ดสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารออนไลน์ของเพื่อนบ้านได้ โดยวู๊ดจะใช้วิธีข้ามหน้ากรอกรหัสผ่านเพื่อไปตอบคำถาม security question ซึ่งธนาคารจะเปิดให้ผู้ใช้เลือกเพื่อตอบคำถามเมื่อจำรหัสผ่านไม่ได้ ที่ผ่านมา วู๊ดสามารถตอบคำถามส่วนตัวของเพื่อนบ้านเช่นชื่อกลางของมารดา หรือวันคล้ายวันเกิดของพ่อได้อย่างถูกต้อง เพราะสามารถรวบรวมข้อมูลจากเฟซบุ๊กได้ครบถ้วนและง่ายดาย        หลังจากเข้าถึงบัญชีออนไลน์ได้แล้ว วู๊ดจะแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของเหยื่อ ทำให้จดหมายแจ้งสถานะการถอนเงินไม่ถูกส่งถึงมือเหยื่อ แต่จะส่งมายังวู๊ดแทน จุดนี้รายงานระบุว่า สถาบันการเงินส่วนใหญ่มักไม่ตรวจสอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้าบนเว็บไซต์ ซึ่งทำให้วู๊ดสามารถลักลอบถอนเงินมาราธอนต่อเนื่องถึง 2 ปี รายงานระบุว่า เงิน 57,000 เหรียญสหรัฐฯ (ราว 1,710,000 บาท) ที่วู๊ดขโมยได้จากการรวบรวมข้อมูลบนเฟซบุ๊กนั้นถูกดำเนินการเป็นระยะตลอดเดือนมิถุนายน 2008 ถึงมิถุนายน 2010 โดยว๊ดสารภาพว่าเงินทั้งหมดถูกนำไปใช้ในการเล่นพนัน โดยการโจรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากวู๊ดใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานกว่า 18 ชั่วโมงต่อวันเพื่อพยายามหาทางลักลอบเข้าสู่บัญชีธนาคารออนไลน์หลายบัญชี และรวบรวมข้อมูลของเหยื่อรายต่อไป        ไม่เพียงเฟซบุ๊ก โจรรายนี้ยังหาเหยื่อบนเครือข่ายสังคมค่ายอื่นเช่น Friends United ซึ่งผู้ใช้หลายรายเผลอประกาศข้อมูลส่วนตัวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เช่นกัน โดยคดีที่เกิดขึ้นถือเป็นการสะท้อนว่า ชาวเครือข่ายสังคมทุกคนควรตระหนักรู้ว่าไม่ควรตั้งคำถามส่วนตัวที่มีโอกาสถูกโพสต์สู่สาธารณชนโดยไม่ตั้งใจ เช่นข้อมูลส่วนตัวของครอบครัวเพราะคนในครอบครัวอาจประกาศไว้โดยไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกนำมาตั้งเป็นคำถามรักษาความปลอดภัยบัญชีเงินฝากออนไลน์        โจรวู๊ดนั้นถูกจับกุมหลังจากความพยายามโอนเงินจำนวน 2,500 เหรียญสหรัฐฯจากบัญชีของเหยื่อรายหนึ่งไปยังบัญชีของตัวเองในเดือนพฤศจิกายน ปี 2009 โดยตำรวจได้พบหลักฐานส่วนบุคคลสำคัญของเหยื่อจำนวนมากที่ถูกส่งตรงมาถึงมือวู๊ด ทั้งบิลค่าบริการ จดหมายแจ้งหมายเลขรหัสลับบัญชีเงินฝาก พาสปอร์ต รวมถึงจดหมายแจ้งสถานะทางการเงินอื่นๆ ทำให้ตำรวจเข้าใจวิธีการขโมยเงินจากหลายบัญชีของวู๊ด จนกระทั่งวู๊ดรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาทั้งหมด การตัดสินคดีโจรไฮเทคนี้เกิดขึ้นที่ศาล Newcastle Crown Court บนโทษจำคุก 15 เดือน คาดว่าหลังจากคดีนี้ สถาบันการเงินและองค์กรต่างๆที่เปิดให้บริการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ออนไลน์ จะเริ่มหันมาใส่ใจและตรวจสอบการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลลักษณะนี้มากขึ้น ขอขอบคุณ ASTV ผู้จัดการที่มา http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000103386
1 มกราคม 2557
เซเนทาสจี้ ไทยควรมีกฏหมายสำรองข้อมูล
หนุนไทยสร้างภาพลักษณ์น่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ เซเนทาสชี้ไทยควรออกกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่รั่วไหลออกสู่สาธารณะ        มร. จอห์น ดูบัวส์ ซีอีโอ บริษัท เซเนทาส คอร์ปอเรชั่น จำกัดผู้นำระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลระดับสูงจากประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า ประเทศไทยคือผู้นำในด้านการให้ความสำคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นในประเทศแรกๆในเอเชียที่มีเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับควอนตัม แต่อยากเสนอให้ภาครัฐของไทยเร่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยสารสนเทศที่เข้มงวด เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ        ปัจจุบันประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับระบบการเงินโลกซึ่งจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบการเมืองอีกทอดหนึ่ง จึงควรคำนึงถึงความเข้มแข่งในการปกป้องข้อมูลสำคัญ และสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้า ถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่วิ่งข้ามไปมาบนเครือข่ายข้อมูล อันจะทำให้ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่มีความน่าเชื่อถือสูง ผู้บริหาร เซเนทาส กล่าวว่า ได้มีโอกาสพบปะและสนทนากับผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าฝ่ายดูแลระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีจากหน่วยราชการและหน่วยงานทหาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่และผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย พบว่าเกือบทุกแห่งไม่ได้ตระหนักรู้ว่าข้อมูลที่วิ่งบนเครือข่ายเส้นใยนำแสงนั้นมีช่องโหว่        “เป็นเรื่องง่ายที่จะดักจับข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ และข้อมูลต่างๆ จากเส้นใยนำแสงโดยไม่ถูกตรวจจับแต่อย่างใด รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลที่ถูกจารกรรมหรือมีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยบังเอิญ โดยแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นขยะที่อ่านไม่ได้”        การเข้ารหัสลับคือวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่า สามารถปกป้องข้อมูลสำคัญที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีจะช่วยขจัดปัญหาการนำข้อมูลที่ถูกจารกรรมไปใช้ก่อเหตุต่างๆ เพราะระบบจะทำการแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นขยะที่อ่านไม่ออก โดยข้อมูลจะถูกปกป้องจากอัลกอริทึ่มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานกว่า 149 ล้านล้านปีในการถอดรหัส “ประเทศไทยยังคงมีโอกาสที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้นำในการอิมพลีเม้นท์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลองค์กรที่สำคัญ ซึ่งวิ่งผ่านเครือข่ายมากมายโดยปราศจากการป้องกันที่ดีพอ ” มร.จอห์น ดูบัวส์ กล่าว
1 มกราคม 2557
IT New Update /กูเกิลปิดบริการ Google Video
กูเกิลประกาศปิดบริการอัปโหลดวิดีโอออนไลน์ "Google Video" เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่ามีนโยบายลบไฟล์วิดีโอที่ยังค้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มรูปแบบหลังจากหยุดให้บริการอัปโหลดวิดีโอตั้งแต่ปี 2009 แต่ัยังใจดีคงบริการเสิร์ชวิดีโอไว้เช่นเดิม เพื่อให้ชาวออนไลน์มีเครื่องมือค้นหาวิดีโอในเว็บไซต์ทั่วไปได้ Google Video นั้นเป็นบริการลักษณะเดียวกับ YouTube เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ชื่อดังซึ่งกูเกิลซื้อกิจการไปเมื่อปี 2006 ซึ่งเป็นเวลาเพียง 1 ปีให้หลังจาก Google Video เริ่มเปิดตัวเมื่อปี 2005 โดยการประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศเตือนให้ผู้บริโภคซึ่งเคยใช้บริการ Google Video ย้ายไฟล์วิดีโอไปเผยแพร่บน YouTube แทน ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจเนื่องจาก YouTube นั้นเป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 144.1 ล้านยูนีคไอพีต่อเดือน (ตามสถิติของบริษัทวิจัย ComScore) การซื้อกิจการทำให้กูเกิลมี YouTube เป็นตัวตายตัวแทน Google Video กูเกิลจึงไม่มีความจำเป็นในการให้บริการวิดีโอออนไลน์แยกต่างหากเพิ่มอีก กูเกิลส่งอีเมลแจ้งสมาชิกบริการ Google Video ว่าตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนเป็นต้นไป ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดไฟล์วิดีโอย้อนหลังได้ โดยหลังการหยุดให้บริการอัปโหลดไฟล์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2009 กูเกิลกำลังทยอยลบไฟล์ที่ยังค้างอยู่ในโฮสต์ขณะนี้ อย่างไรก็ตาม กูเกิลจะยังคงคุณสมบัติด้านการค้นหาวิดีโอออนไลน์ในบริการ Google Video เอาไว้เช่นเดิม เพราะเชื่อว่าจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีค้นหาวิดีโอออนไลน์ได้ต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักค้นหาข้อมูลออนไลน์ในอนาคต กำหนดปิดบริการเต็มรูปแบบที่กูเกิลวางไว้จะเริ่มในวันที่ 29 เมษายน 2011 โดยขณะนี้ กูเกิลได้เพิ่มปุ่มดาวน์โหลดในหน้าสถานะวิดีโอเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถตามเก็บไฟล์วิดีโอได้สะดวกขึ้น และปุ่มดาวน์โหลดจะไม่สามารถใช้การได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมเป็นต้นไป ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข่าวลือที่ระบุว่า กูเกิลกำลังเตรียมลงทุนมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่บน YouTube โดยเฉพาะ จนทำให้หลายฝ่ายตั้งตารอว่าสถานีรายการบน YouTube จะสามารถแจ้งเกิดได้ยิ่งใหญ่เพียงใดขอขอบคุณ ASTV ผู้จัดการที่มา http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000047347
1 มกราคม 2557
Network Alert / แอนดรอยด์อันตรายกว่าไอโฟน
เทรนด์ไมโคร ผู้ผลิตซอฟต์แวร์แอนติไวรัสชื่อดังเผย ระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟนอนาคตไกลอย่างแอนดรอยด์นั้นมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยมากกว่าไอโฟน โดยแอนดรอยด์มีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบและไวรัสมากกว่าแพลตฟอร์มของแอปเปิล เชื่อในอนาคต ผู้ใช้แอนดรอยด์จะหาซื้อหาซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสมาใช้มากกว่ากลุ่มผู้ใช้ไอโฟน        สตีฟ ชาง (Steve Chang) ประธานบริษัทเทรนด์ไมโคร ให้สัมภาษณ์ที่กรุงไทเป เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจการรักษาความปลอดภัยดิจิตอลในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยกล่าวว่า ความเป็นระบบเปิดของแอนดรอยด์มีส่วนทำให้นักเจาะระบบสามารถทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มและชุดคำสั่งได้อย่างละเอียด ทำให้แอนดรอยด์มีความเสี่ยงถูกคุกคามโดยไวรัสสูง ต่างจากแพลตฟอร์มไอโฟน        "เราต้องให้เครดิตแอปเปิล เพราะแอปเปิลระมัดระวังตรงนี้มาก ทำให้ไม่มีความเป็นไปได้เลยสำหรับการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์"        คำว่าระบบเปิดของแอนดรอยด์ที่ชางพูดถึง คือการที่ยักษ์ใหญ่เสิร์ชเอนจิ้นอย่างกูเกิลเปิดเสรีให้นักพัฒนาทั่วโลกร่วมกันพัฒนาชุดคำสั่ง เพื่อให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสามารถนำแอนดรอยด์ไปใช้งานได้ฟรี ตรงกันข้ามกับแอปเปิลที่ซุ่มพัฒนาเอง และกำหนดให้แอปพลิเคชันทุกชิ้นต้องถูกตรวจสอบและอนุมัติก่อน จึงจะมีสิทธิ์เปิดให้ดาวน์โหลดบนร้านออนไลน์จุดนี้ทำให้ชางเชื่อว่าผู้ใช้แอนดรอยด์จะซื้อซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสมากกว่าแพลตฟอร์มอื่น       "สมาร์ทโฟนคือคอมพิวเตอร์พีซียุคหน้า และเมื่อสมาร์ทโฟนเริ่มนำมาใช้ในวงการธุรกิจ อุบัติเหตุเรื่องข้อมูลสูญหายจะเป็นปัญหาใหญ่ที่น่าเป็นห่วง"        เทรนด์ไมโครเชื่อในแนวคิดนี้จนออกผลิตภัณฑ์ชื่อ Mobile Security for Android แอปพลิเคชันล่าสุดซึ่งสร้างมาเพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ติดตั้งในเครื่องเพื่อป้องกันการติดไวรัส โปรแกรมร้าย และสายโทร.เข้าที่ไม่ต้องการ สนนราคา 3.99 เหรียญ คาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่เชื่อว่าจะมีจำนวนถึง 250 ล้านเครื่องในปี 2014 (ข้อมูลจาก Gartner)        ภัยคุกคามเดียวที่น่าเป็นห่วงสำหรับไอโฟน เทรนด์ไมโครมองว่าคือการล่อลวงที่ใช้เหตุการณ์ทางสังคมเป็นเครื่องบังหน้า เช่นการใช้ข่าวหรือบุคคลที่เป็นกระแสเพื่อดึงความสนใจผู้บริโภค ซึ่งก็เชื่อกันว่าจะไม่ส่งผลในวงกว้าง ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์มีสัดส่วนการใช้งานราว 26% ในตลาดโลกช่วงไตรมาส 3 ของปี 2010 ที่ผ่านมา ตามหลังซิมเบียน (Symbian) แต่นำหน้าไอโอเอส (iOS) ซึ่งมีสัดส่วน 17% คาดว่าปี 2014 สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์จะมีจำนวน 259 ล้านเครื่อง หรือประมาณ 29.6% ของตลาดรวม เป็นรองซิมเบียนที่เชื่อว่าจะมีสัดส่วน 30.2% แซงไอโอเอสซึ่งคาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 15%ขอขอบคุณ ASTV ผู้จัดการ , Trend Microที่มา http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000004400
1 มกราคม 2557
IT New Update / "ไฟร์ฟ็อกซ์ขึ้นแท่น"แชมป์"ในยุโรป"
คลื่นลูกใหม่แทนที่คลื่นลูกเก่า ล่าสุดไฟร์ฟ็อกซ์ (Firefox)        ซอฟต์แวร์เปิดเว็บไซต์ดาวรุ่งของมูลนิธิมอสซิลาสามารถเขี่ยแชมป์เก่าจากไมโครซอฟท์อย่างไออี (Internet Explorer) ได้สำเร็จ ขึ้นแท่นเป็นเจ้าเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมในยุโรปได้อย่างเป็นทางการ ข้อมูลจากบริษัทวิจัย StatCounter ชี้ว่าตลอดเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ปริมาณการใช้ไฟร์ฟ็อกซ์ในพื้นที่แถบยุโรปนั้นคิดเป็นสัดส่วน 38.11% เหนือกว่าไออีที่มีสัดส่วนราว 37.52% ถือเป็นครั้งแรกที่ไออีมีส่วนแบ่งการใช้งานที่น้อยกว่า        ซีอีโอ StatCounter นาม Aodhan Cullen เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นครั้งแรกที่ไออีถูกคู่แข่งเขี่ยกระเด็นออกจากบัลลังก์ โดยวิเคราะห์ว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไออีอ่อนกำลังลงเป็นเพราะแรงเสริมจากโครม (Chrome) เว็บเบราว์เซอร์จากกูเกิล ที่สามารถขโมยส่วนแบ่งจากไออีไปได้ส่วนหนึ่ง ทำให้ไฟร์ฟ็อกซ์สามารถแซงหน้าไออีได้ง่ายขึ้นทั้งที่ส่วนแบ่งการใช้งานไฟร์ฟ็อกซ์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตา สำหรับอีกปัจจัยหนึ่ง StatCounter วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปกับไมโครซอฟท์ ในการเสนอทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เบราว์เซอร์ได้อย่างเสรี ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553        โครมนั้นสามารถครองตลาดส่วนแบ่งเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอันดับ 3 ในตลาดยุโรป สถิติคือ 14.58% เพิ่มขึ้นจาก 5.06% ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว StatCounter ระบุว่ารวบรวมสถิติเหล่านี้มาจากการใช้งาน 15,000 ล้านเพจวิวต่อเดือนของประชากรยุโรปในเดือนธันวาคม (4,900 ล้านเพจวิวมาจากพื้นที่อเมริกาเหนือ) ทั้งหมดเป็นการรวบรวมโดย StatCounter Global Stats ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่ StatCounter พัฒนาขึ้นเองขอบขอบคุณ ASTVผู้จัดการที่มา http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000003914
1 มกราคม 2557
IT New Update /รัฐจอร์เจียเล็งชู
รัฐจอร์เจียเล็งชู "iPad" ใช้แทนหนังสือเรียนสมาชิกวุฒิสภารัฐจอร์เจียของสหรัฐฯหวังใช้แท็บเล็ตยอดฮิตอย่าง iPad มาแทนที่เล่มหนังสือเรียนแบบดั้งเดิม ถือเป็นรัฐล่าสุดที่มองเห็นคุณค่า iPad ต่อการศึกษาหลังจากหลายโรงเรียนทั่วสหรัฐฯเริ่มทดลองใช้ iPad ในโรงเรียนมาระยะหนึ่งแล้ว        ทอมมี วิลเลียมส์ (Tommie Williams) ประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่ง (President of the Senate) จากพรรครีพลับลิกันให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าผู้ร่างกฏหมายและนักการศึกษาในรัฐจอร์เจียกำลังพิจารณาโครงการทดแทนหนังสือและสมุดในโรงเรียนที่ถูกพิมพ์บนกระดาษด้วย iPad โดยระบุว่าได้เข้าพบกับแอปเปิล (Apple) ผู้ผลิต iPad เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เบื้องต้นคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายราว 500 เหรียญต่อเด็ก 1 คนต่อระยะเวลา 1 ปี (ราว 15,000 บาท) โดยที่เด็กนักเรียนจะได้รับเครื่อง iPad, ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย wi-fi รวมถึงระบบที่เด็กๆจะสามารถเข้าถึงหนังสือเรียนที่หลากหลายได้่        ส.ว.วิลเลี่ยมส์ระบุว่า ค่าใช้จ่ายที่ทุกฝ่ายในสหรัฐฯต้องเสียไปกับเล่มหนังสือเรียนและสมุดโรงเรียนนั้นมีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง 40 ล้านเหรียญต่อปี นอกจากนี้ หนังสือเรียนหลายเล่มยังมีเนื้อหาไม่ทันสมัย โดยหนังสือเรียนจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับโศกนาฎกรรม 9/11 ความสิ้นเปลืองและการขาดความยืดหยุ่นในการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอของเล่มหนังสือเรียนเหล่านี้ทำให้ iPad ถูกมองว่าจะเป็นหนังสือเรียนแห่งอนาคตที่คุ้มค่า        สื่อมวลชนอเมริกันหลายรายตั้งข้อสังเกตว่า หาก iPad ได้รับความนิยมจริง จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกการศึกษานับตั้งแต่การถือกำเนิดของเครื่องขยายภาพหรือโปรเจคเตอร์ (projector) จุดนี้หลายฝ่ายเชื่อกันว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต เนื่องจากหลายโรงเรียนในสหรัฐฯเริ่มประกาศว่าประสบความสำเร็จจากการทดลองนำ iPad มาใช้ในการเรียนการสอนสูง ทำให้ตั้งเป้าขยายวงใช้งานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง        เดือนธันวาคม 2010 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ New York Times ตีพิมพ์เรื่องราวของโรงเรียน Roslyn High School ในสหรัฐฯซึ่งเริ่มทดลองใช้งาน iPad ราว 47 เครื่องในการเรียนการสอน ล่าสุดโรงเรียนดังกล่าวมีแผนขยายการใช้งานให้ครอบคลุมนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราว 1,100 คนแล้วเรียบร้อย        สิ่งสำคัญที่ iPad ทำได้เหนือกว่าสมุดจดบันทึกของนักเรียน คือการเปิดทางให้คุณครูและนักเรียนสามารถเปลี่ยนกระดาษมอบหมายการบ้าน และเอกสารการเรียนอื่นๆมาเป็นข้อมูลดิจิตอลที่นักเรียนสามารถบันทึกไว้ในรูปแบบดิจิตอล นอกจากนี้ iPad ยังทำให้เด็กสามารถเพลิดเพลินกับสื่อการสอนแปลกใหม่ เช่น เกมคณิตศาสตร์ การศึกษากับแผนที่โลกแบบโต้ตอบ หรือการเรียนเปียโนบน iPad        แม้โรงเรียนในสหรัฐฯส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายราว 750 เหรียญ เพื่อซื้อ iPad รุ่น 32GB พร้อมเคสกันกระแทก และปากกาสไตลัส แต่ผู้บริหารโรงเรียนยืนยันว่า iPad สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริงในระยะยาว เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านหนังสือมากกว่า 7,200 เหรียญต่อปี ทำให้ยอดการสั่งซื้อ iPad ในสถานศึกษาอเมริกันเพิ่มสูงต่อเนื่องในขณะนี้ ปัจจุบัน แอปเปิลประกาศว่าแอปพลิเคชันด้านการศึกษาสำหรับผู้ใช้ iPad นั้นมีมากกว่า 5,400 แปพลิเคชัน โดยมากกว่า 1,000 แอปพลิเคชันเป็นแอปฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคอนเทนต์หนังสือเรียน ขณะนี้สำนักพิมพ์หนังสือเรียนล้วนตื่นตัว และตระหนักดีว่าหนังสือเรียนแห่งอนาคตควรต้องโต้ตอบได้ในรูปแบบดิจิตอล คาดว่าการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาจะสามารถเห็นได้ชัดเจนในอนาคตไม่ไกลนับจากนี้ขอขอบคุณ ASTV ผู้จัดการที่มา http://www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000017219
1 มกราคม 2557
ดูทั้งหมด
IT New Update /เบราว์เซอร์ใหม่ติดอาวุธ
เบราว์เซอร์ใหม่ติดอาวุธโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์พร้อมใจกันติดเครื่องมือเพื่อให้ชาวเน็ตป้องกันตัวเองจากนักโฆษณาออนไลน์ ที่ใช้วิธีลักลอบสอดแนม สะสม และติดตามข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก่อนจะเสนอโฆษณาเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ เป็นไปตามนโยบายป้องกันการตามรอยของชาวออนไลน์ที่ทางการสหรัฐฯประกาศไว้เมื่อปลายปี 2010 ที่ผ่านมา อ่านต่อคลิก
1 มกราคม 2557
IT New Update /แฟนเพจผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กถูกแฮก
แฟนเพจผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กถูกแฮก    หน้าแฟนเพจของมาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กถูกแฮกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐฯ เบื้องต้นพบว่ามือแฮกต้องการนำเสนอแผนธุรกิจทางเลือกสำหรับเฟซบุ๊ก อ่านต่อคลิก 
1 มกราคม 2557
IT New Update / "เปิดตัว IE9"
ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ประกาศความสำเร็จของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ใหม่ล่าสุด IE9 หรือ Internet Explorer 9 ระบุว่ามียอดดาวน์โหลดใน 24 ชั่วโมงแรกมากกว่า 2.35 ล้านครั้ง นับตั้งแต่เปิดให้นักท่องเน็ตทั่วโลกดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา        สถิติการดาวน์โหลดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของไมโครซอฟท์ถูกเปิดเผยในบล็อก Exploring IE Blog ของไมโครซอฟท์ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า IE9 ถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า 27 ครั้งต่อวินาที คิดเป็น 98,000 ครั้งต่อชั่วโมง ซึ่งตัวเลขดาวน์โหลด 2.35 ล้านครั้งนั้นถือว่าดีมากสำหรับไมโครซอฟท์ เพราะเวอร์ชันทดลองก่อนหน้านี้ถูกดาวน์โหลดไปเพียง 1 ล้านครั้งเท่านั้น        แม้ไรอัน กาวิน (Ryan Gavin) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์แสดงความเห็นในบล็อกว่าทีมไมโครซอฟท์ทุกคนขอขอบคุณผู้ดาวน์โหลดทุกคนที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่น แต่สื่ออเมริกันกลับมองว่าไมโครซอฟท์ไม่ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นเท่าใดนัก เนื่องจากโปรแกรมคู่แข่งอย่าง Firefox 3.0 ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อปี 2010 สามารถทำยอดดาวน์โหลดได้สูงถึง 8 ล้านครั้งใน 24 ชั่วโมงแรก        โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นั้นเป็นโปรแกรมสำหรับเปิดเว็บไซต์ โดย Internet Explorer 9 เป็นโปรแกรมล่าสุดที่ไมโครซอฟท์พัฒนาขึ้นและเปิดให้ประชากรออนไลน์สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ไออีเวอร์ชัน 9 ได้รับการการันตีว่ามีการพัฒนาให้รองรับ HTML5 มากขึ้น มีการปรับปรุง UI หรือส่วนติดต่อผู้ใช้ที่โปร่งและดูสะอาดตามากขึ้น รวมถึงคุณสมบัติใหม่เพื่อให้ผู้ใช้ป้องกันตัวเองจากการสอดแนมออนไลน์ เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้วที่ BeautyoftheWeb.com อนาคตสดใสของ IE 9 จะยังต้องลุ้นว่าไมโครซอฟท์จะสามารถชนกับ Firefox ได้เด็ดขาดเพียงไร โดยล่าสุด Firefox 4 เวอร์ชันเต็มนั้นมีกำหนดเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่ 22 มีนาคมนี้        อย่างไรก็ตาม การสำรวจล่าสุดในเดือนมกราคมปี 2011 พบว่า เว็บเบราว์เซอร์ที่มีส่วนแบ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้คือ Firefox โดยบริษัทวิจัย Net Applications ระบุว่า IE มีส่วนแบ่งตลาดที่ 56% ลดลงจากเดือนธันวาคมปี 2010 ที่มีอยู่ 57% แต่มีแววจะเพิ่มขึ้นเป็น 56.77% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ขณะที่ Firefox มีอยู่ 22% และ Chrome สามารถทำได้เพิ่มขึ้นเป็น 10%ขอขอบคุณ  ASTV ผู้จัดการที่มา http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000034187
1 มกราคม 2557
IT New Updates/ "เหตุใดจึงควรเลือก Windows 7"
เราออกแบบ Windows 7 โดยยึดตามคำติชมของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสิ่งต่างๆ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ตั้งแต่การสลับไปมาระหว่างโปรแกรมต่างๆ ไปจนถึงการบันทึกรายการทีวี Windows 7 ทำให้การใช้งานพีซีและการเชื่อมต่อพีซีกับเครือข่ายทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายช่วยให้คุณทำงานประจำวันได้ง่ายขึ้นWindows 7 ช่วยให้การทำงานพื้นฐานง่ายกว่าที่เคยเป็นมา ด้วย โฮมกรุ๊ป การใช้เพลง เอกสาร เครื่องพิมพ์ และสิ่งอื่นๆ ร่วมกันกับพีซีเครื่องอื่นที่กำลังเปิดใช้งาน Windows 7 ในบ้านของคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย Windows Search ช่วยให้คุณไม่ต้องคอยไล่ดูโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ ภาพตัวอย่างแถบงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จะทำให้คุณได้เห็นภาพของสิ่งที่เปิดใช้งานอยู่ได้อย่างชัดเจน ส่วน รายการทางลัดจะแสดงแฟ้มที่ใช้งานก่อนหน้านี้ด้วยการคลิกขวาเพียงครั้งเดียวทำงานในแบบที่คุณต้องการเทคนิคดีๆ มากมายจะมีประโยชน์อะไรถ้าพีซีของคุณไม่สามารถทำงานได้ราบรื่นอย่างที่คุณต้องการ เราจึงออกแบบ Windows 7 เพื่อช่วยให้พีซีของคุณ พักเครื่องและกลับมาทำงานต่อได้รวดเร็วขึ้นWindows 7 รองรับความก้าวหน้าล่าสุดของฮาร์ดแวร์พีซี เช่น ระบบการคำนวณ 64 บิต และตัวประมวลผลแบบมัลติคอร์ อีกทั้ง การใช้งานหน่วยความจำที่ได้รับการปรับปรุงยังช่วยให้ฮาร์ดแวร์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ใช้งานคุณลักษณะใหม่ๆ ได้เมื่อคุณมีพีซีที่ใช้งานง่ายขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิมแล้ว หากประกอบด้วยคุณลักษณะใหม่ๆ ดีๆ ก็ยิ่งดีไม่น้อย เช่น คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือร้านกาแฟ โดยคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และด้วย Windows Touch (และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม) อีกไม่นานคุณก็จะสามารถใช้นิ้วเพื่อเลือกดูแฟ้มต่างๆ จัดการรูปภาพ หรือแม้แต่ "ระบายสี" ได้
1 มกราคม 2557
คู่มือระบบ VPN (Virtual Private Network)
ทำความรู้จัก ระบบ VPN (Virtual Private Network) พร้อมคำแนะนำการใช้งานระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิกที่นี่
1 มกราคม 2557
ไอซีที อัปเดตโปรแกรมเฝ้าระวังภัยฯ
ก.ไอซีที ลุยปรับปรุงฐานข้อมูลในโครงการจัดการดูแลและเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม พร้อมเพิ่มระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานสถานศึกษา และผู้ปกครองที่สนใจ        นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รมว.ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงไอซีที ได้ดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ เพื่อป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม พบว่าได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน สถานศึกษา คณาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้แสดงความจำนงขอโปรแกรมไปใช้งานมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้        รวมทั้งยังมีการเรียกร้องขอให้มีการดูแลและปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัย เพื่อที่ผู้ปกครองและโรงเรียนต่างๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันสื่อออนไลน์ที่ ไม่เหมาะสมและดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเยาวชน        “กระทรวงฯ เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียน สถานศึกษา และเยาวชนที่เป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ จัดการดูแลระบบ และเผยแพร่แนวทางป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วประเทศขึ้น"        โดยมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและสร้างภูมิคุ้มกันภัยที่แฝงมากับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินการให้ประชาชนโดยทั่วไปมีโอกาสได้เข้าถึงมากขึ้น        ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องมือสำหรับใช้ป้องกันเยาวชนและตนเองจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงมีแหล่งเครื่องมือ และสามารถเข้าถึงช่องทางการดาวน์โหลดเครื่องมือป้องกันตนเองและบุตรหลานจากภัยแฝงทางอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้ต่อไป การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการดูแลเฝ้าระวังให้เหมาะกับการใช้งาน และมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย โดยกระทรวงฯ ได้ปรับปรุงโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานมากขึ้น พร้อมเพิ่มสมรรถนะของกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (32bit) ได้แก่ XP, Vista และ Windows 7 พร้อมกันนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเบราวเซอร์ต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น IE, Firefox และ Chrome ได้ รวมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลรายการเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเพิ่มเติมได้ด้วย        น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โปรแกรมดังกล่าวทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายใช้งานจำนวน 10,000 ชุด และจะมีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่ประชาชน รวมทั้งกระตุ้นให้รู้ถึงภัยแฝงและการป้องกันตนจากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมสำหรับประชาชนและสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยหวังว่าโครงการฯ นี้ จะช่วยให้เกิดเครือข่ายป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของภาคประชาชนและภาครัฐในรูปแบบสมัครใจ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด ขอขอบคุณ ผู้จัดการที่มา http://www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000122424
1 มกราคม 2557
คู่มือการใช้งาน Microsoft Lync
ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่
3 สิงหาคม 2555
ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว หรือ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ม.แม่โจ้
ระบบ VPN สามารถทำให้นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ยังสามารถ login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้ VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Network          นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกัน และนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ยังสามารถ login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้ทำไมถึงต้องใช้ VPN          เนื่อง จากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยถ้าเราต้องการการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยระหว่าง Network บริการที่ดีที่สุดคือ การเช่าสายสัญญาณ (leased line) ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์คของเราด้วยการใช้สายสัญญาณตรงสู่ปลายทาง ทำให้มีความปลอดภัยสูงเพราะไม่ต้องมีการใช้สื่อกลางร่วมกับผู้อื่น และมีความเร็วคงที่ แต่การเช่าสาสัญญาณนั้นใข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนั้นสูงมาก เมื่อเทียบกับความเร็วที่ได้รับ ซึ่งบริษัทขนาดเล็กนั้นคงไม่สามารถทำได้           เทคโนโลยี VPN ได้เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากได้ใช้สื่อกลางคือ Internet ที่มีการติดตั้งอยู่อย่างแพร่หลายเข้ามาสร้างระบบเน็ตเวิร์คจำลอง โดยมีการสร้างอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) เชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทำให้เสมือนว่าเป็นระบบเน็ตเวิร์คเดียวกัน สามารถส่งข้อมูลต่างๆที่ระบบเน็ตเวิร์คทำได้ โดยข้อมูลที่ส่งนั้นจะถูกส่งผ่านไปในอุโมงค์ข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยสูง ใกล้เคียงกับ leased line แต่ค่าใช้จ่าในการทำ VPN นั้นต่ำกว่าการเช่าสายสัญาณมาก คู่มือติดตั้งระบบ VPN สำหรับ Ipad        คลิก คู่มือติดตั้งระบบ VPN สำหรับ PC          คลิก 
11 กรกฎาคม 2555
คู่มือการติดตั้งระบบ VPN สำหรับ Ipad
ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่
11 กรกฎาคม 2555
มัลแวร์ใหม่เกิน 90% พุ่งเป้าถล่ม 'แอนดรอยด์'
แมคอาฟี่ (McAfee) บริษัทรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เผยรายงานสถานการณ์ภัยโจมตีบนอุปกรณ์พกพาประจำไตรมาส 3 ปี 2011 พบว่าซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายหรือมัลแวร์ (Malware) ในอุปกรณ์พกพามากกว่า 90% พุ่งเป้าโจมตีที่สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เบ็ดเสร็จจำนวนมัลแวร์ที่มุ่งถล่มแอนดรอยด์เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ทำสถิติให้ปี 2011 เป็นปีที่มีปริมาณมัลแวร์เกิดขึ้นใหม่มากที่สุดในประวัติศาสตร์        ท่ามกลางกองทัพสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอนดรอยด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก แมคอาฟี่เผยว่าซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายสำหรับอุปกรณ์พกพาที่ถูกสร้างใหม่ในไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2011) เกือบทั้งหมดนั้นวางเป้าหมายที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ โดยสัดส่วนการโจมตีแอนดรอยด์มากกว่า 90% ในขณะนี้สูงกว่า 76% ซึ่งแมคอาฟี่เคยสำรวจได้เมื่อไตรมาส 2 ที่ผ่านมา (เมษายน-มิถุนายน) ในแง่ภาพรวมของตลาดมัลแวร์ แมคอาฟี่นั้นเคยประเมินไว้ช่วงปลายปี 2010 ว่าจำนวนมัลแวร์ในปี 2011 จะมีมากกว่า 70 ล้านโปรแกรม แต่ล่าสุด แมคอาฟี่ปรับเพิ่มตัวเลขเป็น 75 ล้านโปรแกรม ทำให้ปี 2011 เป็นปีที่มีจำนวนซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายเกิดใหม่มากที่สุดในประวัติศาสตร์มัลแวร์        แมคอาฟี่นั้นระบุว่า ผู้สร้างมัลแวร์มองเห็นความนิยมในอุปกรณ์แอนดรอยด์ และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ทำให้แอนดรอยด์กลายเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มัลแวร์ส่วนใหญ่ที่เกิดใหม่ในไตรมาส 3 พุ่งเป้าโจมตี        ผลการสำรวจของแมคอาฟี่สอดคล้องกับผลสำรวจของจูปิเตอร์ (Jupiter Networks) ที่รายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่าอุปกรณ์แอนดรอยด์กลายเป็นเป้าหมายใหญ่ของมัลแวร์ในปัจจุบัน โดยจูปิเตอร์ประเมินว่ามีจำนวนมหาศาลคิดเป็นเปอร์เซนต์สูงถึง 472% ทำให้จูปิเตอร์ประกาศเตือนผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ให้สังเกตและตรวจสอบคำอธิบายแอปฯ รวมไปถึงคอมเมนต์ของผู้ใช้งานและคะแนนของแอปฯ ทุกตัวก่อนดาวน์โหลดให้ดี        ภัยโจมตีแอนดรอยด์ที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกพบในเวลาเดียวกับที่ผู้ให้บริการอย่างกูเกิลยืนยันว่าบริษัทมีมาตรการที่แน่นหนาและมีความตื่นตัวในการตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้งานอยู่ตลอด ทั้งหมดนี้เป็นผลจากในช่วงที่ผ่านมา แอนดรอยด์มาร์เก็ต (Android Market) ตลาดกลางสำหรับดาวน์โหลดหรือซื้อแอปฯของชาวแอนดรอยด์นั้นเคยถูกโจมตี อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวยังคงมีช่องโหว่ และบ่อยครั้งที่กูเกิลไม่สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้แอนดรอยด์มาร์เก็ต ว่าแอปฯใดมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ ทำให้ผู้ใช้หลงเข้าใจว่าแอปฯที่ดาวน์โหลดมาจากแอนดรอยด์มาร์เก็ตมีความปลอดภัย และไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนจะดาวน์โหลดแอปฯเหล่านั้น ***SMS อันตรายสุด        แมคอาฟี่พบว่าหนึ่งในรูปแบบการล่อลวงยอดนิยมบนอุปกรณ์แอนดรอยด์คือการแนบโทรจันไปกับข้อความ SMS เพื่อให้โทรจันดังกล่าวเก็บข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลการเงินที่สำคัญ สำหรับรูปแบบกลลวงใหม่เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แอนดรอยด์ คือการสร้างมัลแวร์ที่บันทึกบทสนทนาและส่งไฟล์ไปยังแฮกเกอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว        แมคอาฟี่ยังพบว่ารูปแบบการโจมตีดั้งเดิมยังคงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งการสร้างโปรแกรมแอนตี้ไวรัสปลอม Fake Anti-Virus (AV), การใช้ชุดคำสั่งเปิดการทำงานโปรแกรมอัตโนมัติหรือ AutoRun และโทรจันขโมยรหัสผ่านนั้นมีสถิติการโจมตีมากกว่าไตรมาสที่ผ่านมา        นอกจากนี้ มัลแวร์ที่มุ่งโจมตีคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Mac) นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมาเช่นกัน แต่มีอัตราการเติบโตน้อยกว่าไตรมาส 2 ของปี ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์ยังคงเป็นแหล่งที่นักโจมตีใช้เพื่อล่าเหยื่อเช่นเดิม แม้ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา จำนวนเว็บไซต์ประสงค์ร้ายที่สร้างเพื่อกระจายมัลแวร์และล่อลวงจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยปริมาณเว็บไซต์ประสงค์ร้ายที่เกิดใหม่ในเดือนกรกฏาคม-กันยายนที่แมคอาฟี่ตรวจพบคือ 6,500 แห่ง น้อยกว่า 7,300 แห่งที่เกิดใหม่ในช่วงก่อนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา        ที่น่าสนใจคือ ปริมาณสแปมหรืออีเมลขยะนั้นลดลงต่ำสุดในไตรมาสนี้ (ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี 2007) แต่แมคอาฟี่พบว่าสแปมเหล่านี้มีพัฒนาการและผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าเดิม ขณะที่ภัยบ็อตเน็ต (botnet) หรือการควบคุมสั่งการเครื่องจากระยะไกลนั้นมีปริมาณลดลงในไตรมาสนี้ ทั้งที่เคยมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในประเทศอย่างอาร์เจนตินา อินโดนีเซีย รัสเซีย และเวเนซุเอลาที่มา ASTV ผู้จัดการออนไลน์
12 กันยายน 2554
ดูทั้งหมด