การเรียกใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป จะเรียกผ่าน Protocal HTTP แต่เมื่อมีการติดตั้ง SSL สำหรับเว็บไซต์แล้ว ควรจะต้องทำการตั้งค่าการใช้งานให้บังคับใช้ SSL ซึ่งก็คือ บังคับให้ใช้งาน HTTPS นั่นเอง ดังนั้น หากผู้ดูแลระบบไม่ได้ทำการ Redirect การเรียกใช้ Website ทั่วไป ก็จะชี้ไปที่ HTTP ที่เป็นค่าเริ่มต้น ไม่ใช่ HTTPS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงแนะนำให้ทำ Redirect สำหรับ Website ของผู้ดูแลระบบด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัย และเรียกใช้ SSL Certificate ทุกครั้งที่ถูกเรียกใช้งานโดยเราแนะนำอยู่ 2 วิธีต่อไปนี้ คือ ใช้ .htaccess และ php

  1. PHP Code redirect

function redirectTohttps()
{
if($_SERVER['HTTPS']!=”on”)
{
$redirect= “https://”.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
header(“Location:$redirect”);
}
}
?>

  1. .htaccess file code

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule (.*) https://yourdomain.mju.ac.th/$1 [R=301,L]


ปรับปรุงข้อมูล 26/3/2560 16:41:48
, จำนวนการเข้าดู 1537