วิธีการทำ Redirect HTTP to HTTPS Windows Server IIS วิธีที่ 1

  1. ลำดับแรกในโปรแกรม IIS manager เข้าไปที่ SSL Settings
  2. ในส่วนของ Require SSL ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องดังกล่าว

  1. ไปที่ Error Page Settings และเลือก 403 Error Page

  1. การตั้งค่า ให้เลือก “Respond with a 302 redirect” และเพิ่ม Url ที่ต้องการ Redirect เข้าไป

  1. Restart service 1 ครั้ง และทดลองเรียกใช้งาน

ปรับปรุงข้อมูล 5/4/2560 10:56:06
, จำนวนการเข้าดู 1207