งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Networking Systems and Internet Services
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ตัวอย่างข้อความลูกโซ่หลอกลวงที่ถูกส่งต่อทาง WhatsApp
บริการส่งข้อความบนสมาร์ทโฟนข้ามแพลตฟอร์มอย่าง WhatsApp นั้นยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าข้อความที่ถูกส่งต่อเป็นลูกโซ่ว่า WhatsApp จะเก็บค่าบริการนั้นไม่เป็นความจริง ระบุเนื้อหาในข้อความล้วนหลอกลวงโดยเฉพาะการขอให้ส่งต่อข้อความอย่างน้อย 10 คนเพื่อให้ระบบเข้าใจว่าผู้ใช้รายนั้นเป็นผู้ใช้ประจำ
       
       ขณะนี้ผู้ใช้ระบบ WhatsApp ในประเทศไทยหลายคนได้รับข้อความส่งต่อจากเพื่อนที่รู้จักกันว่า WhatsApp นั้นกำลังจะเก็บค่าบริการผู้ใช้อย่างจริงจัง โดยบอกว่าจะสามารถใช้บริการได้ฟรีต่อไปหากระบบวิเคราะห์ว่าผู้ใช้รายนั้นเป็นผู้ใช้งาน WhatsApp ประจำ
       
       ข้อความดังกล่าวแนะนำให้ผู้ใช้ WhatApp ส่งจดหมายลูกโซ่ไปยังเพื่อน 10 คน เพื่อให้สัญลักษณ์ WhatsApp เป็นสีแดง ซึ่งแปลว่าระบบได้จัดให้ผู้ใช้รายนั้นเป็นผู้ใช้ประจำแล้ว
       
       ทั้งหมดนี้ WhatsApp ยืนยันว่าได้รับอีเมลคำถามมากมายเกี่ยวกับข้อความลูกโซ่หลอกลวงดังกล่าว จึงขอยืนยันว่าข้อความเหล่านี้ไม่เป็นความจริง โดยระบุว่าทีมงาน WhatsApp กำลังวุ่นกับการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ไร้สาระหรือ "silly stories" เช่นนี้
       
       ที่ผ่านมา ผู้ใช้ WhatsApp จะสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตไร้สายในการส่งข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอถึงผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ต้องเสียค่าบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของ WhatsApp เกิดจากความสามารถในการทำให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเกือบทุกค่ายทั้ง Google Android, iPhones, Nokia และ BlackBerry สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างประหยัดกว่าเดิม ผู้ใช้จะไม่ต้องจำกัดปริมาณการส่งทั้งในแง่จำนวนครั้งและความยาวข้อความ ทำให้ค่าใช้จ่ายบริการ SMS และ MMS ของผู้ใช้ทั่วโลกประหยัดไปมากโข
       
       ในข้อความลวงยังระบุว่าการเก็บค่าบริการจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมเป็นต้นไป พร้อมกับอ้างชื่อซีอีโอ Jim Balsamic ในการเก็บค่าบริการรายเดือน ทั้งหมดนี้ WhatsApp ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และขอให้ผู้ใช้อย่าหลงเชื่อส่งต่อข้อความลูกโซ่แม้การรับส่งจะไม่มีผลเสียใดๆกับเครื่อง แต่จะทำให้ความเข้าใจผิดขยายวงไปอย่างที่เป็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
       
ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7219

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน”
คุณธนชาต วิวัฒนภูติ Business Development & Marketing Manager จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้โครงการ "ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" กองเทคโนโลยีดิจทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประยุกต์ใช้ให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้วิธีการใช้งาน ChatGPT ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Webinar MS Teamsเอกสารที่เกี่ยวข้องวิดีโอโครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” ช่วงที่ 1วิดีโอโครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” ช่วงที่ 2
16 กรกฎาคม 2566     |      316
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
หนึ่งในปัญหาสำคัญที่นำไปสู่การออกกฎหมาย PDPA คือ การที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ข้อมูลต่างๆ ถูกแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลสามารถหลุดออกไปได้หลากหลายช่องทางโดยบางครั้งเจ้าของข้อมูลก็ไม่รู้ตัว เช่น การโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลลงสื่อสังคมออนไลน์ การใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ แล้วกดตกลงให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลเองโดยไม่อ่านรายละเอียด การโดนแฮ็กหรือเจาะขโมยข้อมูล การถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆ เช่น Phishing เป็นต้น การรั่วไหลหรือขโมยข้อมูลส่วนบุคคลอาจนำไปสู่ความเสียหายดังต่อไปนี้ • ถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย เช่น เลขบัตรประชาชนถูกนำไปใช้เปิดบัญชีเพื่อฉ้อโกงผู้อื่น คลิปส่วนตัวถูกข่มขู่แบล็กเมล เป็นต้น • โดนจารกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการใช้หมายเลขบัตรเครดิตไปซื้อสินค้า หรือโอนเงินจากบัญชีธนาคาร • ถูกนำไปทำการตลาดต่อ ส่งผลให้เจ้าของข้อมูลถูกรบกวนด้วยโฆษณา ขายสินค้าและบริการต่างๆ • ถูกปลอมแปลงตัวตน แล้วเอาไปแอบอ้างทำเรื่องเสียหายหรือผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ ทั้งในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรืออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย PDPA จึงถูกพัฒนาและเตรียมบังคับใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2022 นี้ หลักสำคัญของกฎหมาย PDPA สามารถสรุปได้เป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 1. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ลบ เพิ่ม ห้าม แก้ไข และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้ 2. ต้องให้ความสะดวกในการขอเพิกถอนสิทธิ เช่นเดียวกับตอนที่ขอข้อมูลมาจากเจ้าของข้อมูลในตอนแรก 3. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการขอข้อมูลมา 4. เมื่อพบข้อมูลรั่วไหล ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใน 72 ชั่วโมง 5. ต้องมีผู้ดูแล รับผิดชอบ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 6. โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยอาจมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ไม่ว่าจะเป็น Data Controllers หรือ Data Processors 8 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อน PDPA ประกาศใช้ มีคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมขององค์กรในภาพใหญ่ 8 ข้อ ดังนี้ 1. ทำความเข้าใจว่ากฎหมาย PDPA คืออะไร 2. ตั้งงบประมาณ 3. แต่งตั้งทีมรับผิดชอบ 4. กำหนดประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ 5. เตรียมข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด 6. สร้างความตระหนักรู้ให้กับเจ้าของข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7. พัฒนาทักษะและกระบวนการตรวจสอบ 8. ปรับปรุงกระบวนการและออกแบบให้เหมาะสมกับการคุ้มครองข้อมูงส่วนบุคคลอยู่เสมอ สำหรับขั้นตอนในการรับมือกฎหมาย PDPA โดยละเอียดได้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1. Data Discovery ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 2. Privacy Policy กำหนดการใช้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 3. Security Measurement วางมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 4. Data Transfer วางระบบการบริหารจัดการ การส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 5. DPO แต่งตั้งผู้กำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล PDPA in Action เมื่อนำกฎหมาย PDPA มาแปลงให้อยู่ในระบบสารสนเทศ จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ Data Subject Request, Front-end (DPO) และ Back-end System เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPAเอกสารโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 วิดีโอโครงการฝึกอบรม “ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เอกสารอ้างอิงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวางแนวนโยบายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลCookies-Policy - MJUข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล - MJUคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว-Privacy-Notice-MJUนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-Privacy-Policy - MJUแนวปฎิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล - MJUบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ-MJUเอกสารแสดงความยินยอม-Consent-Form - MJU
22 พฤษภาคม 2566     |      855