การใช้งาน E-mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2562 9:41:53     ที่มา : งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4790

กลุ่มข่าวสาร :

การใช้งาน E-mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการย้ายระบบ E-Mail ไปใช้งานบน Office 365 ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://www.office.com   กดลงชื่อเข้าใช้งาน

2. ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยกรอกข้อมูล E-mail ของบุคลากรหรือนักศึกษา ตามด้วย @mju.ac.th แล้วกด ถัดไป เช่น Username@mju.ac.th

3. ใส่รหัสผ่านเข้าใช้งาน E-mail แล้วกด ลงชื่อเข้าใช้งาน

4. กรณีต้องการให้เว็บ Browser ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี E-mail นี้ไว้ ให้กด ใช่หากไม่ต้องการให้บันทึก กด ไม่

5. ระบบจะเข้าสู่หน้าแรกของ Office365 ต้องการใช้งาน E-mail เลือกที่ Outlook

6. หน้าแรกของ E-mail มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด