งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Networking Systems and Internet Services

    Username และ password สำหรับ บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 บริการหลัก ได้แก่
             1. บริการ E-Mail Address (@mju.ac.th)
             2. บริการเครือข่ายไร้สาย (MJU_WLAN,MJU_WLAN_Plus,MJU_WLAN by True,MJU_WLAN by AIS)
             3. บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
             4. บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN MJU)
             5. MJU Mobile App

     ในการเปลี่ยนรหัสผ่านนี้จะสามารถใช้งานกับบริการสารสนเทศเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ ระบบทะเบียนได้

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. เข้าใช้งานระบบ Email ที่ https://www.office.com กดที่ Profile Picture ของผู้ใช้งานซึ่งอยู่ตำแหน่งมุมขวาบน แล้วเลือก View Account

2. เลือก Password เข้าไปที่ CHANGE PASSWORD

3. ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยใส่รหัสผ่านเดิมก่อน แล้วใส่รหัสผ่านใหม่ ทั้ง 2 ครั้ง กด Submit เป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่าน

  1. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
  2. ประกอบตัวอักขระ A-Z a-z 1-9 หรือตัวอักษรพิเศษ เช่น ! # @ %
  3. ห้ามใช้ ช่องว่าง (space) หรืออักขระที่ไม่ภาษาอังกฤษ (Non-English characters) ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่
  4. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กมีความแตกต่างกัน
  5. รหัสผ่านต้องไม่เป็นส่วนส่วนหนึ่งของ Username เช่น Username ของท่านเป็น administrator ท่านจะไม่สามารถกำนหดรหัสผ่านใหม่เป็น admin123 ได้

                                                       
  ** หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่ Line Official กองเทคโนโลยีดิจิทัล  LineID: https://lin.ee/gZStlIx **

ปรับปรุงข้อมูล : 27/6/2566 15:07:37     ที่มา : งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 10571

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

การถอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Creative Cloud
การถอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Creative Cloud ด้วย Creative Cloud Cleaner tool How and when to use the Creative Cloud Cleaner tool?ดาวน์โหลด Creative Cloud Cleaner tool สำหรับ Windows ดาวน์โหลด Creative Cloud Cleaner tool สำหรับ macOS ขั้นตอนการถอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ระบบปฏิบัติการ Windows)1. ทำการ ดาวน์โหลด Creative Cloud Cleaner tool สำหรับ Windows2. แตกไฟล์ zip คลิ๊กขวาเลือก Run as administrator3. เลือก e แล้วกด Enter4. พิมพ์ y กด Enter5. เลือกโปรแกรมที่ต้องการจะลบ เลือกลบทั้งหมด (All) พิมพ์ 1 แล้วกด Enter6.ดูหมายเลข ของ Clean All. ใส่หมายเลขแล้วกด Enter 7.พิมพ์ y กด Enter เพื่อยืนยันการลบโปรแกรม เมื่อเสร็จแล้วกด Enter ออกจากโปรแกรม แล้ว Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบโปรแกรม Adobe Creative Cloud  ขั้นตอนการถอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Creative Cloud (ระบบปฏิบัติการ macOS)ทำการดาวน์โหลด Creative Cloud Cleaner tool สำหรับ macOSแตกไฟล์ zip แล้ว Double Click เพื่อติดตั้งโปรแกรม กด Open3. เลือกโปรแกรมที่ต้องการจะลบ เลือกลบทั้งหมด (All) กด Clean All4. เมื่อทำการถอนการติตตั้งเสร็จ ปิดโปรแกรม แล้ว Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบโปรแกรม Adobe Creative Cloud 
13 พฤศจิกายน 2566     |      276
โครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน”
คุณธนชาต วิวัฒนภูติ Business Development & Marketing Manager จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้โครงการ "ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" กองเทคโนโลยีดิจทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประยุกต์ใช้ให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้วิธีการใช้งาน ChatGPT ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Webinar MS Teamsเอกสารที่เกี่ยวข้องวิดีโอโครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” ช่วงที่ 1วิดีโอโครงการสัมมนา“ChatGPT กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” ช่วงที่ 2
16 กรกฎาคม 2566     |      429