ระบบบริการการสื่อสารภายในองค์กร (Skype for Business)

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2563 8:42:03     ที่มา : งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1069

กลุ่มข่าวสาร :

Skype for Business 2015

แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกการทำงานไม่ว่าจะทำงานร่วมกับระบบ PBX การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่รับชมได้ครั้งละนับหมื่นคนนำเสนอผลงาน แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อคู่สายกับโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ e-Mail @mju.ac.th เข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การติดตั้งใช้งาน

  สามารถ Download และติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามLink 

การใช้งาน Skype for Business บน PC

  หลังจากติดตั้งโปรแกรม Skype for Business สำหรับ PC แล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานได้ดังนี้

  เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Skype สามารถ พิมพ์ชื่อ E-mail บุคคลที่ต้องการติดต่อ

       

   สามารถสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 

หากผู้ใช้งานมีปัญหาการใช้งานติดต่อ ผู้ดูแลระบบ

  1. นายบรรพต โตสิตารัตน์      หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     Account : banpod@mju.ac.th
  2. นายเสกสรรค์  สอนยศ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                  Account : seksans@mju.ac.th

ข่าวล่าสุด