งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Networking Systems and Internet Services

ความต่าง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งเห็นแก่ตัว
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งเห็นแก่ผู้อื่น
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนเห็นแก่ผู้อื่นยิ่ง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งโลภมากอยากรวยขึ้น
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งอยากแผ่เผื่อเจือจาน
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนโลภมากอยากรวยขึ้น
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนอยากแผ่เผื่อเจือจานยิ่ง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งทำตามใจชอบ
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งทำตามถูกตามควร
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนทำตามใจชอบ
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนทำตามถูกตามควรยิ่ง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งหงุดหงิดง่าย
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งมีใจใสนิ่งสงบเย็น
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนหงุดหงิดง่าย
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนมีใจใสนิ่งสงบเย็นยิ่ง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งรักง่ายหน่ายเร็ว
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งพอใจในสิ่งที่ตนมี
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนรักง่ายหน่ายเร็ว
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตนมียิ่ง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งหยิ่งยะโส
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนหยิ่งยะโส
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่ง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งบ้าอำนาจ
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งกระจายอำนาจ
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนบ้าอำนาจ
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนกระจายอำนาจยิ่ง
ยิ่งรวยเงิน ยิ่งเห็นโลกบิดเบี้ยว
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งเห็นโลกตรงจริง
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนเห็นโลกบิดเบี้ยว
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนเห็นโลกตรงจริงยิ่ง
ความเหมือน
ยิ่งรวยจริง ยิ่งอิ่มใจ
ยิ่งรวยจริง ยิ่งรู้สึกมั่นคง
ยิ่งรวยจริง ยิ่งบารมีมาก
ยิ่งรวยจริง ยิ่งเสียงดัง
ยิ่งรวยจริง ยิ่งทรงกำลังกระทำกิจ
ยิ่งรวยจริง ยิ่งเนื้อหอมน่าพิสมัย
ยิ่งรวยจริง ยิ่งถูกจับตา
ยิ่งรวยจริง ยิ่งเข้าใจยาก
ยิ่งรวยจริง ยิ่งแตกต่างจากคนอื่น
แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็รักสุขเกลียดทุกข์
ไม่มีใครอยากทุกข์กายทุกข์ใ
หากทุกข์ต้องรีบแก้ไขให้หายทุกข์
ระมัดระวังไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์ซ้ำซาก
แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็ต้องหายใจ
ไม่มีใครรอดชีวิตเพียงด้วยความรวย
หายใจยาวได้เป็นก็สุขมาก
ถ้าหายใจสั้นไม่เอาไหนก็สุขน้อย
แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็ต้องตาย
หอบหิ้วไปได้แต่บุญบาป
ไม่มีใครรวยแล้วรวยเลย
จะเป็นสุขในปรโลกได้ก็เพียงด้วยบุญที่สั่งสมไว้
แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็ต้องเกิดตายไม่สิ้นสุด
จะหยุดได้ก็เพียงด้วยยอดแห่งบุญ
คือรู้วิธีเห็นโลกตามจริงจนถอนความติดใจ
หลุดพ้นขาดจากความอยากมีอยากเป็นสิ้นแล้ว
รวยเงินแค่ห่างหนี้
รวยธรรมแค่ห่างบาป
รวยความว่างจึงห่างทุกข์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7381

กลุ่มข่าวสาร : บทความน่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

ย้ายข้อมูลจาก Google Drive สู่ OneDrive ง่ายๆด้วย mover
ตามที่บริการ Google Workspace for Education ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ( Free Cloud Storage) จากเดิมไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน เปลี่ยนเป็นจำกัดพื้นที่ใช้งานทุกสถานศึกษา โดยภายในเดือนกรกฎาคม 2565 จะลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์รวมทั้งองค์กร (Pool storage) ให้เหลือเพียง 100 TB ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้โปรแกรม Google Drive, Gmail, Google Photos ภายใต้บัญชี @gmaejo.mju.ac.th เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้งาน มหาวิทยาลัยมีแนวทางดังนี้จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาให้เหลือบัญชีละ 30 GBจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอาจารย์และบุคลากรให้เหลือบัญชีละ 70 GBแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากผิดปกติ ให้ปรับลดพื้นที่ ถ่ายโอนข้อมูลที่ ไม่จำเป็นออกภายวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หากเกินกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกหยุดการใช้งานพื้นที่ Google Drive ชั่วคราว (Disable)เพื่อเป็นการลดผลกระทบในการใช้งานของท่าน จึงแจ้งขอให้ท่านดำเนินการสำรองข้อมูลไปไว้ยังแหล่งจัดเก็บอื่น หรือ ใช้โปรแกรม **Microsoft One Drive ของมหาวิทยาลัยทดแทน (@mju.ac.th) ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5 TBการคัดลอกหรือย้ายข้อมูลจาก googledrive ไปยัง one drive 2 มีวิธีคัดลอกหรือย้ายด้วยการใช้เว็ปไซต์ mover.io ข้อดีคือ สะดวกและรวดเร็วไม่จำเป็นต้องมีพื้นท่ีภายใน Hardware ของเรา ข้อจำกัดคือ ไฟล์ประเภทGoogle Drawing, Google Photo ,Google Forms, Google Site และ Google Maps ,Jamboard จะไม่คัดลอกมาด้วย ซึ่งสามารถคัดลอกด้วยตนเองภายหลังคัดลอกหรือย้ายด้วยการดาวน์โหลดไฟล์และส่งผ่านไปยัง onedrive folder ข้อดีคือ สามารถย้ายและกักเก็บข้อมูล ได้ทุกรูปแบบ ข้อควรระวัง คือ ควรเตรียมพื้นที่ที่ใช้รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ ภายใน Hardware ให้พร้อมข้อจำกัดสำหรับการโอนไฟล์ผ่าน Mover.ioไม่สามารถถ่ายโอนไฟล์ Google Drawings, Forms, Sites, และ Map ได้ไฟล์ที่แชร์และถูกปิดไม่ให้ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกได้ไฟล์ที่เป็นทางลัดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 15GBไฟล์ที่มีขนาด 0 byteเครื่องหมายพิเศษในชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีจะถูกลบชื่อไฟล์ไม่เกิน 256 ตัวอักษร ชื่อโฟลเดอร์ไม่เกิน 250 ตัวอักษร และรวมทั้งพาร์ตไม่เกิน 400 ตัวอักษรนอกจาก Google Drive แล้ว ยังมีบริการอื่น ๆ ที่สามารถย้ายไปยัง OneDrive ได้ง่าย ๆ ด้วยบริการนี้ด้วย เช่น Box, Dropbox, Dropbox Business หรือ Egnyte
1 มิถุนายน 2565     |      91
วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีชิป TPM 2.0 หรือฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ
วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีชิป TPM 2.0 หรือฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ.การติดตั้ง Windows 11 กรณีที่ตรวจสอบสเปกแล้วไม่ผ่าน ฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ ทำให้ติดตั้งไม่ได้ มีแนวทางแก้ไขดังนี้**มีคำเตือนด้วยเช่นกันว่า การฝืนติดตั้งอาจทำให้ระบบไม่มีความเสถียร และอาจได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าคิดว่าสเปกคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่น่าจะไหว อยากใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 11 จริง ๆ ก็ทำได้ อย่างมากหากใช้ไม่ไหวจริง ๆ ก็แค่ถอนการติดตั้งเปลี่ยนกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 เหมือนเดิมก็ได้**เพิ่มค่า Key ตัวใหม่ในขั้นตอนการติดตั้ง (Setup)สำหรับวิธีการนี้ จะเป็นการเพิ่มค่า Key ตัวใหม่เข้าไป เพื่อบังคับข้ามการตรวจสอบ (Bypass) คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนติดตั้ง โดยจะทำได้เมื่อเราใช้วิธี ซึ่งก็จะมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้หลังที่เราทำ USB เป็น Installation Media แล้วบูตคอมพิวเตอร์ใหม่ผ่านไดร์ฟ USB เพื่อเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 ไปตามปกติแน่นอนว่าเมื่อฮาร์ดแวร์เราไม่รองรับ เราก็จะพบกับหน้าต่างแจ้งเตือนว่า "This PC can’t Run Windows 11" ก็กด "ปุ่ม Back" เพื่อย้อนกลับไปที่หน้า Installer ภาพจาก : https://min.news/en/tech/5ac6205ed0071f883a9e0c4fa99d4bd1.htmlกด "ปุ่ม Shift + F10" เพื่อเปิดหน้าต่าง Command Prompt ขึ้นมา พิมพ์ลงไปว่า "regedit" แล้วกด "ปุ่ม Enter"โปรแกรม Registry Editor จะถูกเปิดขึ้นมาให้เราไปยังตำแหน่ง "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup"คลิกขวาที่ "โฟลเดอร์ Setup" ในพาเนลด้านซ้ายมือ เลือก "เมนู New" ตามด้วย "Key"ตั้งชื่อ Key ใหม่นี้ว่า "LabConfig"คลิกขวาที่โฟลเดอร์ LabConfig ในพาเนลด้านซ้ายมือ เลือก "เมนู New" ตามด้วย "DWORD (32-bit) Value"ตั้งชื่อไฟล์ว่า "BypassTPMCheck" ทำตามขั้นตอนใน "ข้อ 8." ซ้ำอีกครั้ง เพื่อสร้างไฟล์ "BypassRAMCheck" และ "BypassSecureBootCheck" เราจะได้มาทั้งหมด 3 ไฟล์ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ เพื่อเปลี่ยนค่าในช่องใส่ค่า (Value Data) จาก "0" ให้เป็น "1" ทำให้ครบทั้ง 3 ไฟล์ปิดหน้าต่างโปรแกรม Registry Editor แล้วเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 ต่ออีกครั้งได้ทันทีcredit : thaiware.com
30 พฤษภาคม 2565     |      101
ลืมรหัสผ่าน Email มหาวิทยาลัย
ลืมรหัสผ่าน Email มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้หากผู้ใช้งานดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Email มหาวิทยาลัยมาก่อนแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้2. กด Forgot my Password3. กรอก Email มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรอกรหัสตามภาพ แล้วกด Next4.ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการยืนยันตัวได้ ทั้งผ่าน Email สำรอง หรือ ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือกรณียืนยันตัวตนผ่าน Email สำรอง4.1 เลือก Email my alternate email กด Email4.2 กรอกรหัส 6 ตัว ที่ได้รับจาก Email กด Next4.3 ระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วกด Finishกรณียืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ4.1 เลือก Text my mobile phone  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กด Text4.2 กรอกรหัส 6 ตัว ที่ได้รับจากข้อความทางโทรศัพท์มือถือ กด Next4.3 ระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วกด Finish2. หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน สามารถแจ้งได้ที่ http://network.mju.ac.th
25 กุมภาพันธ์ 2565     |      229
คู่มือการติดตั้ง MATLAB
โปรแกรม Matlab Campus Wide License สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ Matlab Campus Wide License รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบทั้งชุด สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ดาวน์โหลดและติดตั้งฟรี สามารถใช้งานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย แบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าถึงได้จากทุกเว็บเบราว์เซอร์และใช้พิมพ์งานวิจัยได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ MathWorks - Makers of MATLAB and Simulink - MATLAB & Simulinkหมายเหตุ **ลงทะเบียนสมัครสมาชิก และดาวน์โหลด โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย (@mju.ac.th)ขั้นตอนในการติดตั้งและเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน MATLAB CAMPUS WIDE LICENSE สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร วิธีดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ MathWorks บนคอมพิวเตอร์ของตนเองวิดีโอแนะนำการใช้งาน MATLAB มหาวิทยาลัยแม่โจ้Install an Individual License Video - MATLAB (mathworks.com)คู่มือการติดตั้ง MATLABขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งานเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งในตัวติดตั้งเลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี MathWorks และทำตามคำแนะนำออนไลน์เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้งาน MATLAB แล้วคลิกถัดไปเมื่อถูกขอให้ระบุชื่อผู้ใช้ให้ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้นั้นถูกต้อง ดำเนินการต่อด้วย กระบวนการจนกว่าการเปิดใช้งานจะเสร็จสมบูรณ์คู่มือเอกสาร MATLAB มหาวิทยาลัยแม่โจ้Self-Paced Online Courses (mathworks.com)System Requirements and Supported CompilersLearn with MATLAB and Simulink TutorialsMATLAB and Simulink Courseware - MATLAB & Simulink (mathworks.cn)Products on Campus-Wide LicensesMATLAB Image Processing FundamentalsDeep Learning Image workshopสามารถติดตามข่าวสาร หรือการสัมมนาที่ทาง MATLAB จัดขึ้นได้ที่ Line Group MJU
25 พฤศจิกายน 2564     |      979